YAZDIĞI MAKALELERİ OKUYABİLİRSİNİZ

Köşe Yazıları

DİNİNİ DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLÜR MÜ?

25.10.2021 01:12
"Dinini değiştireni öldürün. (Buhârî, Cihâd, 149)" şeklinde Hz. Peygamber'e (a.s) nispet edilen bir hadis vardır. Bu hadis, Buhari'de geçmesine rağmen, sahih (gerçek) olamaz; çünkü Kur'an'a aykırıdır. Niçin sahih olamayacağını ayet referanslı olarak kısaca açıklamaya çalışacağım.  Yüce Allah Kur'an'da, tevbe kapısını her zaman açık bırakır ve din değiştirenlerle ilgili dünyevi bir cezadan bahsetmez, aksine uhrevi bir cezadan bahseder: "Şüphesiz ki iman edip sonra inkâr edenler, sonra yine...

KUR'AN'IN SAVAŞA BAKIŞI

21.10.2021 00:54
İnsanlar Kur'an ayetlerinin nasıl okunması ve değerlendirilmesi gerektiği hususunda bir yanlışın içerisinde olabilirler.  Mesela en çok yanlışlık Tevbe Suresi, 9/5. ayette yapılıyor. Yüce Allah, bu ayette, "Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün" diye söyler. İnsanlar bu ayeti tek başına okuyup değerlendirdikleri için Kur'an ile ilgili büyük bir yanlış yorumlama ortaya çıkar.  Kur'an'ın müteşabih özelliği vardır. Yani Kur'an birbiriyle benzeşen, birbirini açıklayan ayetlerden oluşur....

HAKİKATİN ARDINDAKİ HİKMETİ GÖREBİLMEK

12.10.2021 03:06
Bazen mutlu olacağımız durumlar olabiliyorken bazen de bizi üzecek olaylarla karşılaşabiliyoruz.  İmtihan bu ya, insan türlü türlü şartlarla karşılaşır. Olayların biri gelir, biri gider. Hiçbiri sabit kalmaz, tıpkı gecenin ve gündüzün sabit kalmadığı gibi...  Bu konuda şu ayete kulak vermek gerekir: "Şüphesiz ki sizi biraz korku ve açlık; ayrıca mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltma (fakirlik) ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele! (Bakara Suresi, 2/155)"  Bu imtihan...

KUR'AN ANLAŞILMAZ DEĞİLDİR

10.10.2021 02:13
Bazı insanlar Kur'an'ın anlaşılmaz olduğunu, herkesin anlayamadığını savunur.  Kur'an'ın anlaşılmayacak bir tarafı yoktur. Bu bir İlah tarafından gönderilmişse elbette bir üslup farkı olacaktır. Bu üslup farkı gereği Kur'an'da konular peş peşe değil, serpiştirilerek anlatılır. Bu, sürekli bir konu içinde okuyanı sıkmamak içindir.  Okuyup anlamak isteyen herkes Kur'an'ı pek kolay anlayabilir.  Bugün insan yazması bir kitabı, mesela araştırma-inceleme kitaplarını herkes bir okumaya...

ALLAH'IN BAĞIŞLAMAYACAĞI TEK GÜNAH KUL HAKKI MI?

06.10.2021 13:25
Dinde doğru bildiğimiz yanlışlardan birisi Yüce Allah'ın kul hakkını asla bağışlamayacak olmasıdır.  Bunca yıldır insanlara, Yüce Allah'ın "Bana ne ile gelirsen gel, kul hakkı ile gelme" diye söylediği öğretildi ve bu söz bir ayet gibi söylendi. İnsanlar bunun Kur'an'dan bir ayet olduğunu zannediyorlar. Kur'an'ın hiçbir ayetinde kul hakkının bağışlanmayacağı ile ilgili herhangi bir ayet ve o manaya gelen herhangi bir mesaj yoktur.  Bu söz Kur'an'da olmayan, Yüce Allah adına söylenmiş...

İNSAN DERTLERİNİ KIYASLAMAK İSTEMEZ

04.10.2021 15:38
İki tür kıyaslama vardır. Bunlardan biri kendi imkânlarımızı başkalarının maddi olanaklarıyla kıyaslamak, diğeri ise dertlerimizi başkalarının dertleriyle kıyaslamak...  Bu kıyaslamalardan birincisi insana duygu olarak zarar verirken, mutsuzluğa yol açarken; ikincisi ise duygusal olarak daha faydalıdır ve şükür duygusuna kapı açar.  Kıyaslama yaparken şunu unutmamak gerekir: Her zaman senden daha iyi veya daha kötü durumda olan çıkacaktır.  Birinci kıyaslamayı yaparken insan,...

NE İŞ, NE ALIŞVERİŞ İNSANI ALLAH'I ANMAKTAN ALIKOYMAMALI

15.09.2021 18:06
Yüce Allah'a inanıp, inanmıyormuş gibi davranmak, sadece dünya hayatı için çabalamak demektir. Dünyadaki meşguliyete dalıp ahireti unutmaktır.  Hâlbuki bu durum inanan bir insan için çelişkilidir.  Bakın, Nur Suresi, 24/37. ayette Yüce Allah, inanan bir insanı nasıl tanımlıyor.  "O adamlar, ticaretin de alışverişin de kendilerini Allah’ı hatırlamaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı kişilerdir. Onlar, kalplerin ve gözlerin ters döneceği bir günden...

DİNİ KULLANARAK ZENGİNLEŞEN DİN ADAMLARININ PEŞİNDEN GİTMEK CAİZ MİDİR?

08.09.2021 17:59
Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele! (Tevbe Suresi, 9/34)  Tevbe Suresi, 9/34. ayette yahudi ve hıristiyan din adamları haham ve rahipler üzerinden genel bir mesaj verilmekte ve din adamlarının menfaatleri kapsamında zenginleşmesi kast edilmektedir.  Bu tip dini kullanan ve insanlar...

KUR'AN HERKES OKUSUN DİYE İNMİŞTİR

07.09.2021 17:57
Kur'an bütün insanlara inmiştir. Kur'an'da hiçbir ayette, "Bu Kur'an'ı sıradan insanlar okumasın. Bilginler, ulemalar okusun, size anlatsın, yoksa siz anlayamazsınız" diye bir ifade yoktur.  Bana göre Kur'an referanslı olmak koşulu ile içtihat (görüş, yorum) kapısı açıktır. Yeter ki görüş ve yorumlar Kur'an'a aykırı olmasın.  İnsanlar eğer Kur'an'ı hakkıyla anlayarak okumuş olsa idi, dine sonradan sokulmuş hurafe ve uygulamaları, yani dinde doğru bildiğimiz yanlışları ayırt...

KUR'AN DOLAPLARIN İÇİNDE KALMASI İÇİN İNMEMİŞTİR

06.09.2021 17:56
Kur'an insana dolapların içinde kalması, duvarda asılı durması, gıpgıcır kılıfların içinde saklanması için inmemiştir.  Kur'an insana sayfalarına dokunulsun, anlaşılarak, düşünerek ve anlamı bilinerek okunsun diye inmiştir.  Kur'an Yüce Allah'tan insanlara gelen bir mektuptur. Mektuplar ise yazanı ne demiş diye açılıp okunur.  Yüce Allah Kur'an'ın ne olduğunu ve nasıl okunması gerektiğini Sad Suresindeki şu ayette açıklar.  "Bu Kur'an, ayetlerini derinlemesine düşünsünler ve...

MAHŞERDE KUR'AN'DAN SORGULANACAĞIZ

05.09.2021 17:54
Müslümanlar Kur'an'ı anlayarak okumuyor. Kur'an sadece ses güzelliğine ve yüksekte dolap içinde veya üzerinde saklanmaya indirgenmiş. Bu yüzden hayatımıza rehber olamıyor, yön veremiyor.  Hâlbuki Kur'an mahşerde sorgulanacağımız bir kitaptır. Yüce Allah ayette çok açık bir şekilde belirtiyor: "Şüphesiz ki o (Kur’an), senin ve kavmin için (gerçeği) hatırlatan öğüttür. İleride ondan sorgulanacaksınız. (Zuhruf Suresi, 43/44)"  Hiç anlayarak okumadığımız bir kitaptan sorgulanma sırasında...

KUR'AN'IN MÜTEŞABİH ÖZELLİĞİ

04.09.2021 17:51
Kur'an ayetleri birbirini tefsir eder. Bu, Kur'an'ın müteşabih (benzeşen ayetler) olma özelliğinden kaynaklanır.  Örneğin; Bakara Suresi, 2/286. ayet, yani Allah'ın kimseyi gücünün yetmediği şeyle yükümlü kılmayacağını söylediği ayet, bir başka ayet grubu olan Muhammed Suresi, 47/36-37. ayetlerle açıklanır.  "Allah, sizden mallarınızın tamamını istemeyecektir. Onları sizden isteseydi ve buna sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz ve Allah da sizin kinlerinizi ortaya çıkarmış olurdu....

AYETLER BİRBİRİNİ AÇIKLAR

03.09.2021 17:49
Kur'an birbirini açıklayan ayetlerden oluşur. Bir ayette söylenen bir şeyin, başka bir suredeki ayette ne olduğunu açıklar. Bu, bir Kur'an uslubudur.  Örnek vermek gerekirse, Ankebut Suresi, 29/7. ayette  Yüce Allah şöyle der: "İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örtecek ve onlara, yaptıklarının en güzeli ile karşılık vereceğiz"  Ankebut Suresi, 29/7. ayette geçen "iyi işlerin" neler olduğu Bakara Suresi, 2/177. ayette açıklanır: "Gerçek iyilik, kişinin Allah’a,...

ALLAH İLE ALDATILMAK

02.09.2021 12:36
Hiçbir günah Yüce Allah'ın merhametinden büyük değildir. Rabbimiz tevbe kapısını her zaman açık bırakıyor ve kullarının tevbesini kabul etmek istediğini Kur'an'da bildiriyor (Nisa, 4/27).  Yeter ki yaptığımız hata ve günahların devamında ısrarcı olup defalarca işlemeyelim. Çünkü tevbe, Yüce Allah'a samimi yöneliş ve samimi pişmanlık demektir. Tevbe etmek, yapılan günahın tersi yönde hareket etmeyi gerektirir.  Yüce Allah, Kur'an'da en az 140 ayette çok bağışlayan, çok merhametli...

ALLAH'IN VARLIĞINI NASIL ANLAYABİLİRİZ?

23.08.2021 12:44
Yazarlar bilirler genelde uzun yazıların fazla okunmadığını; ama bazen anlatılacak şeyler kısacık paragraflara sığmaz. Bu yazıyı uzun olduğu için okunmayacağını bilerek yine de kaleme alıyorum. Devam etmenizi çok isterim. Bu yazıda, Kur'an'daki 6 ayetten ve bunların bilimsel yönleri üzerinden bahsederek Yüce Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışacağım. Kur'an'da bu delillerden daha fazlası mevcuttur ve bir kitap konusudur. Hepsini bir köşe yazısına sığdırmak mümkün değildir.  Kâinatın bir...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>