AYET ANALİZLERİNİ OKUYABİLİRSİNİZ

Ayet Analizleri

SABREDENLERE ÖDÜLLERİ HESAPSIZ VERİLECEKTİR (ZÜMER SURESİ, 39/10. AYETİN KISA ANALİZİ)

17.05.2022 13:14
"De ki: (Allah şöyle diyor) Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı takvâlı (duyarlı) olun! Bu dünyada güzel davrananlara güzel karşılık vardır. Allah’ın arzı (yeryüzü) geniştir. Ancak sabredenlere ödülleri hesapsız verilecektir. (Zümer Suresi, 39/10)"  Yüce Allah, Zümer Suresi, 39/10. ayette mümin kullarına müjde vermekte ve bir çıkış kapısı göstermektedir.    Ayetleri inceleyelim:    1) "De ki: (Allah şöyle diyor) Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı takvâlı...

ALLAH'IN YOLUNDAN GİDEN İLE GİTMEYENİN MUKAYESESİ (ZÜMER SURESİ, 39/22. AYETİN KISA ANALİZİ)

27.03.2022 01:14
"Allah’ın, göğsünü (kalbini) İslam’a açtığı, kendisi de Rabbinden bir nur (ışık) üzere olan kişi kötü olanlarla bir olur mu? Allah’ı anmada kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık bir sapkınlık içindedir. (Zümer Suresi, 39/22)"    Yüce Allah, yorumunu yapacağım Zümer Suresi, 39/22. ayette kendisinin yolunda olanlar ile O'na yüz çevirenlerin kıyaslamasını yapmaktadır.    Ayetleri inceleyelim.    1) "Allah’ın, göğsünü (kalbini) İslam’a açtığı,...

OYSA BAKIP GÖREBİLECEK DURUMDAYDILAR (ANKEBUT SURESİ, 29/38. AYETİN KISA ANALİZİ)

25.01.2022 12:57
"Şeytan, yaptıkları işleri kendilerine süslü göstermiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. (Ankebut Suresi, 29/38)"  Yüce Allah Ankebut Suresindeki bu ayette, Ad ve Semud kavimleri üzerinden evrensel olarak tüm insanlara bir mesaj vermektedir.  Yüce Allah bu ayette, öncesindeki ayetlerde bahsettiği Ad ve Semud kavimlerinin yaptığı azgınlıkları ve kötü işleri şeytanın onlara güzel gösterdiğini bildirir.  Ayetin son cümlesi ise fevkalade...

ŞÛRÂ SURESİ 42/20. AYETİN KISA BİR ANALİZİ: "DÜNYA KAZANCINI İSTEYENLER"

26.12.2021 13:17
"Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını istiyorsa ona da ondan veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. (Şûrâ Suresi, 42/20)"  Yüce Allah, sadece dünya hayatı için çalışanların, hep dünya malını isteyenlerin akıbetini Kur'an'da açık bir şekilde belirtir.  Yorumunu yaptığım Şûrâ Suresi, 41/20. ayete göre, dünya hayatını isteyenlere dünya hayatının verileceği; fakat bu kişilerin ahiret hayatında ateşten başka nasiplerinin olmayacağı...

MÜCADELE SURESİ, 58/19. AYETİN KISA BİR ANALİZİ: "ŞEYTAN ONLARI ETKİSİ ALTINA ALDI"

06.12.2021 13:18
"Şeytan onları etkisi altına aldı ve kendilerine Allah’ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın tarafındadır. Dikkat edin! Şeytanın tarafında olanlar kaybedenlerin ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 58/19)"  Mücadele Suresindeki bu ayetin öncesindeki ayetlere baktığımızda konunun münafıklar ile ilgili olduğunu görürüz. Yüce Allah bu ayette, özelde münafıklar üzerinden genelde bütün insanlara evrensel bir mesaj vererek şeytanın etkisi altına girmemeyi öğütlemektedir.    Ayetleri...

ZÜMER SURESİ, 39/53. AYETİN KISA BİR ANALİZİ: "ALLAH'IN MERHAMETİNDEN ÜMİT KESMEYİN"

26.11.2021 08:10
"De ki: (Allah şöyle buyuruyor:) Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın merhametinden ümit kesmeyin! Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlayabilir. Şüphesiz ki O çok bağışlayandır, çok merhametlidir. (Zümer Suresi, 39/53)"  Zümer Suresinin bu ayeti müminler için hatalarının affedilmesi konusunda muhteşem bir moral ve müjde kaynağıdır. Yüce Allah bu ayette, bağışlayıcı sıfatının her daim devrede olduğunu beyan etmektedir.    Ayetleri...

ZÜMER SURESİ, 39/18. AYETİN KISA BİR ANALİZİ: "ONLAR SÖZÜ DİNLER, EN GÜZELİNE UYARLAR"

23.11.2021 08:24
"Onlar (her) sözü dinler, en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın doğru yola ulaştırdığı kişilerdir. Öz akıl sahipleri de işte sadece onlardır. (Zümer Suresi, 39/18)"  Yüce Allah, Zümer Suresinin bu ayetinde doğru yolu bulanlardan söz etmektedir. Doğru yolu bulan bu kişilerin surenin bir önceki 17. ayetinde azgınlık edenlere ve sahte tanrılara (tağut) kulluk etmekten kaçınanlar olduğu belirtilmektedir.  Prof. Dr. Mehmet Okuyan, "Kur'an Meal-Tefsir" kitabında, sözünü ettiğim Zümer...

NİSA SURESİ, 4/31. AYETİN KISA BİR ANALİZİ: "KÜÇÜK GÜNAHLARINIZI ÖRTERİZ"

15.11.2021 13:16
"Yasaklandıklarınızın büyüklerinden (büyük günahlardan) kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. (Nisa Suresi, 4/31)"  Yüce Allah, Nisa Suresinin bu ayetinde kullarına yönelik harika bir müjde vermektedir.  Ayeti inceleyelim.  Sözünü ettiğim Nisa Suresi, 4/31. ayeti incelediğimizde Yüce Allah'ın günahları "büyük ve küçük" olmak üzere ikiye ayırdığını görürüz. Nitekim Necm Suresi, 53/32. ayette de günahların "küçük ve büyük günahlar" diye ikiye...

FATİHA SURESİNİN KISA BİR ANALİZİ

08.11.2021 13:15
Kıldığımız namazların her rekâtında okuduğumuz ve namazın olmazsa olmazı konumunda olan Fatiha Suresi, anlam bakımından Kur'an'ın önsözüdür.  Fatiha ismi "açılış" demektir. Hem iniş sırası hem de Kur'an'da ilk sırada olması bakımından bu ismi almıştır.  Fatiha Suresi Mekke'de inmiş, 7 ayetten oluşan ve tamamı indirilen ilk suredir. Alak Suresi ise tamamı indirilen ilk sure değil, inen ilk ayetlerdir (ilk 5 ayeti).  Fatiha Suresinin başındaki beslemenin Fatiha'ya ait olup olmadığı...

SÂD SURESİ, 38/26. AYETİN KISA BİR ANALİZİ

06.11.2021 13:08
"Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife (sorumlu olarak) görevlendirdik. İnsanlar arasında adaletle hükmet! Arzuna uyma; sonra bu durum seni Allah’ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah’ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık şiddetli bir azap vardır. (Sâd Suresi, 38/26)"  Yüce Allah, Sâd Suresi, 38/26. ayette özelde Hz. Davud'a, genelde ise bütün insanlara mesaj vermektedir.    Ayetleri inceleyelim.    1) "Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife (sorumlu...

TAHA SURESİ, 20/124 VE 127. AYETLERİN İNCELENMESİ: "SIKINTILI BİR HAYAT NERESİ OLACAK VE HADDİ AŞANLAR NE DEMEK?"

29.10.2021 12:56
Yüce Allah, Taha Suresinde, Kur'an'dan yüz çevirmenin, onu duymamanın, ona sırtını dönmenin dünyada sıkıntılı bir hayat yaşanmasına sebep olacağını söyler.  "Kim benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz. O kişi, 'Rabbim! Beni neden kör olarak dirilttin? Oysa ben gören biriydim' diyecektir. Allah şöyle buyurmuş olacaktır: 'İşte bu şekilde sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun....