KADİR GECESİ

27.04.2022 12:41

Kadir; değer, kıymet manalarına gelir ve kadir gecesi aynı zamanda Kur'an'ın doğum günüdür.

Kur'an'da Kadir gecesiyle ilgili müstakil bir sure vardır (Kadir Suresi). 

Yüce Allah bize Kur'an'ın kadir gecesinde indirilmeye başlandığını bu surede bildirir (Kadir Suresi, 97/1)

Bakara Suresinin 2/185. ayetinde, Kur'an'ın ramazan ayında indirilmeye başlandığı bildirilir.

Yüce Allah, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecenin bereketli bir gece olduğunu ise yine başka bir ayette ifade eder (Duhan Suresi, 44/3).

Kur'an'ın ramazan ayında indirilmeye başlandığı Kadir gecesinin bereketli ve kıymetli bir gece olduğu ayetlerle açıktır.

Ayrıca Yüce Allah, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu insanlara müjdeler (Kadir Suresi, 97/3).

Bin ay, insan ömründe 83 yıla tekabül eder. Yani Kadir gecesi bir insan ömründen daha hayırlı ve bereketli bir gecedir. 

Kadir gecesine değer ve kıymeti veren şey insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan Nur'un (ışık), yani vahyin indirilmeye başlanmasıdır. Vahyin bir diğer ismi ışık anlamına gelen "Nur"dur.

İnsan, ömrü boyunca vahyin aydınlığında yürümelidir. Vahyin aydınlığında yürümeye çalışan kişi ömrünün her gününün kadir gecesi değerinde olduğunu bilir ve Yüce Allah'a yönelişini o minvalde yapar.

 

Hayri Temür