HER CANLININ RIZKINI YALNIZ ALLAH VERİR

19.07.2017 14:06

Nimet neredeyse insanı gelir bulur.

Rızık, ruh bedenden çıkmadan kesilmez.

Her canlının rızkını yalnız Allah verir.

Hûd Suresi 6. ayette, "Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın" deniyor.

Kimse kimsenin rızkına mani olamaz.

Olmaya çalışır; ama başaramaz.

Çünkü Allah kuluna kâfidir.

Allah'tan başka sığınacak liman yoktur.

Hayri Temür