VİCDANLI İNSANLARIN BULUNDUĞU TOPLUM, İNSANLARDAN OLUŞAN BİR TOPLUMDUR

04.03.2017 20:23

Bir çocuğa hak yemeyi, bencil olmayı uyanıklık diye öğretmemelidir. Her şeyden önce çocuğa "vicdanlı olmak" öğretilmelidir.

Vicdanlı olmak; kişinin iyi niyetinin sürekli sömürülmesi olarak algılansa da, uzun vadede toplumu ve ahlakı ayakta tutacak yegâne değerdir.

Vicdanlı olmak, insanı insan yapan en temel özelliktir.

Vicdanlı olmak, dindar olmaktan daha önemlidir. Vicdanı olmayan birinde Allah korkusu yoktur. Vicdanı olan birinde ise Allah korkusu vardır. Yani imanın temeli de vicdandır. Vicdan duygusunu barındırmayan bir insandaki iman, esas iman değildir.

Vicdanlı olmak, dürüstlüğü de beraberinde getirir. Vicdanlı insanların bulunduğu toplum, insanlardan oluşan bir toplumdur.

Bu nedenle bir çocuğa öğretilebilecek en mühim değer "vicdanlı olmak"tır.

Hayri Temür