TURİZM ETKİN (DİNAMİK) BİR SEKTÖRDÜR

19.12.2009 13:25

Değerli okuyucularım, bu yazımda turizmin dinamik (etkin) bir sektör mü; yoksa statik (durgun) bir sektör mü olduğunu irdelemeye çalışacağım.

Turizm, insana dayalı bir sektördür. Bu özelliğinden dolayı dinamik bir sektördür. Turizme, dinamik özelliği veren ise gezi ve seyahatlerdir.

Turizmin öznesi insan olduğu için insanların istek, ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenmektedir. Aslında turizm için bir “moda veya trend”dir diyebiliriz; çünkü insanların istekleri, ihtiyaçları ve beklentileri günün koşullarının getirdiği moda ve trende göre değişir ve turizm de bu iki kavrama göre şekillenir.

En basit şekliyle, daha önceleri “Kitle Turizmi (toplu halde seyahat etme)” yaygın durumdayken, son yıllarda “Özel İlgi Turizmi” kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Özel ilgi turizmi; kişilerin zevklerine göre bölümlere ayrılmış bir turizm çeşitidir (Örneğin; Yayla Turizmi, Kültür Turizmi…vb). Bu bir bakıma turizmin çeşitlenmesidir. Turizmde artık “Özel İlgi Turizmi” kavramının ön plana çıkması insanların istek, ihtiyaç ve beklentilerinin günün koşullarına göre değişmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu duruma baktığımızda turizmin statik olmadığını, sürekli değişim ve hareket içerisinde olduğunu görebiliriz.

Bir başka örnek ise; insanların farklı yerlere olan seyahatlerinden ortaya çıkan konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin değişim ve gelişim göstermesidir. Bu da bize turizmin dinamik bir sektör olduğunu gösterir.

Zaten insana dayalı hiçbir şeyin statik olmaması turizmin dinamik bir sektör olduğunun da en belirgin göstergesidir. Ve bunların sonuncunda diyebiliriz ki turizm sürekli değişen ve gelişen dinamik bir sektördür.