TURİSTLERİN TATİL TERCİHİNİ NELER BELİRLİYOR?

22.01.2012 16:05

İnsanlar tatil yapmak amacıyla başka şehirlere ve ülkelere gidecekleri zaman bazı kriterleri göz önünde bulundururlar ve bu kriterlere göre destinasyon tercihlerini yaparlar.

Bir turistin, gideceği ülkede/şehirde aradığı kriterler şunlardır: Ulaşım imkânları, güvenlik, sağlık imkânları, konaklama imkânları, doğal ve kültürel mekânların fazlalığı, deniz-güneş-kum, eğlence mekânlarının fazlalığı ve eğlence imkânları (gece hayatı), yeme-içme imkânları ve hijyen vs.

Saydığımız bu kriterler de tabii ki belli bir sıralamaya girebilmekte ve kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Kimileri gittikleri yerlerde deniz-güneş-kum turizmini tercih ederlerken, kimileri güvenliği, kimileri ulaşım imkânlarını, kimileri ise tarihi ve doğal yerlerin fazlalığını ve diğerlerini göz önünde bulundururlar. Bu kriterlerin kişiye göre farklılık göstermesine karşın, yapılan bir araştırmada genel olarak en çok neye dikkat edildiği ortaya konulmuştur.

EN ÖNEMLİ UNSUR GÜVENLİK

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) 10 üzerinden yaptığı bir araştırmaya göre, turistler en fazla güvenlik kriterini (8,5 puan) göz önünde bulundurmaktadır. Buna göre bir bölgedeki suç oranı, doğal felaket olasılığı, hijyenik koşullar ve terör riski, tatil tercihini belirleyici unsurlar arasında en ön sırada yer almaktadır. Güvenlik unsurunu takip eden kriterler ise hava koşulları ve konaklama kalitesi (8,2 puan) ve doğal güzelliklerdir (8,0 puan). Yine araştırmaya göre, gece hayatı ve sportif aktiviteler tatilcinin seçimini etkileyen unsurlar arasında alt sıralarda kalmaktadır. 18 ila 30 yaş arasındaki turistler için en önemli kriter gece hayatı (4,9 puan) olurken, sportif faaliyetler de 4,8 puanda kalmıştır(1).

TURİSTLER BİLİNÇLENMEYE BAŞLADI

Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda destinasyon seçimindeki en önemi kriterin güvenlik olduğu anlaşılmaktadır. Daha önceleri gece hayatı ve eğlenceler önem arz ederken son yıllarda bu trend değişime uğramış ve turistler de bilinçlenmeye başlamıştır. Öyle ki bir turistin, gittiği yerde güvenliği ön planda tutması düşünerek tatil kararı verdiğini ve gittiği destinasyonları araştırarak seçtiğini göstermektedir. Fakat bu destinasyon araştırması Türk turistler için geçerli midir, orası tartışılır. Zira bu gün bir yabancı turist gideceği destinasyonlar hakkında el broşürlerini inceleyerek, görecekleri yerler hakkında önceden bilgi sahibi olarak o yerleri görmektedir. Ancak bir Türk turist tam tersini yapmaktadır. Genellikle Türk turist profilinde gidecekleri ve görecekleri yerler hakkında önceden bilgi sahibi olmak gibi bir durum yoktur.

Araştırmada yer almayan; ancak destinasyon tercihinde önemli unsurlardan biri de sağlık imkânlarıdır. Gidilen bir ülkede/şehirde muhakkak sağlık koşullarının en iyi şekilde hizmet vermesi gerekmektedir. Artık günümüzde sağlık imkânları da turizm destinasyonlarının vazgeçilmezi konumundadır. Türkiye bu açıdan şanslıdır. Zira sağlık koşulları önceye nazaran daha gelişmiş durumdadır ve gelişmektedir.     

TÜRKİYE TURİZM AÇISINDAN GÜVENLİ BİR ÜLKE Mİ?

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) yaptığı araştırmaya göre en önemli kriter olan güvenlik, turistler için Türkiye’de ne durumdadır?

Türkiye her yıl turist sayısını artıran bir ülkedir. Örneğin; 2010 yılında 28,6 milyon turist ağırlamışken(2), 2011 yılında bu sayı 30 milyonun üzerine çıkmıştır(3). Sayıların her yıl artış göstermesi Türkiye’nin turizm açısından güvenli bir ülke olduğunu göstermektedir. Fakat bu güvenlik unsuru Türkiye’nin her şehri için söylenememektedir. Genellikle batı bölgesi, turistler için güvenli yerler olurken; doğu bölgesinde bazı şehirler bu konuda yeterli değildir. Doğu bölgesinde turizm açısından iyi destinasyonlar bulunmasına rağmen, bazı yerlerdeki terör olayları buraların turizm potansiyellerinin kullanılmasına engel teşkil etmektedir.

Bu yerlere örneklerden biri olarak Diyarbakır’ı verebiliriz. Mardin Belediyesi Kent Konseyi Ocak Ayı Toplantısında konuşan Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, Mardin’e gelen turistlerin terör olaylarından dolayı Diyarbakır’a gitmediklerini söylemiştir(4). Fakat buna rağmen Türkiye’de turist sayılarının her yıl artması, bize turistler açısından Türkiye’nin güvenli bir yer olduğunu göstermektedir.

SONSÖZ:

Bir destinasyon seçiminde en önemli unsur artık güvenlik ve sağlık kriterleridir. Tabii ki bu kriterler tek başlarına turizm için yeterli olmamaktadır. Bu unsurların alternatif destinasyonlarla, doğal ve tarihi mekânlarla, konaklama işletmelerindeki hizmet kalitesiyle, yeme-içme işletmelerindeki hijyenle, ulaşım imkânlarıyla; kısacası altyapı ve üstyapı imkânlarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR:

(1) https://www.aktuelmarmaris.com/haber.asp?haber=278163&kategori=62

(2) https://basin.kultur.gov.tr/belge/1-92262/turkiyeye-gelen-turist-sayisi-2002den-bu-yana-yuzde-116-.html

(3) https://basin.kultur.gov.tr/belge/1-97755/hotel-equipment-2012-fuari-acildi-18012012.html

(4) https://www.mardin.bel.tr/2010/mardinbelediyesi/haberdetay.asp?id=1649&kategori=HABERLER

 

YAZISI İÇİN YORUMLARINIZI BURAYA YAPABİLİRSİNİZ

Yorum bulunamadı.

Yeni yorum