TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLDUK

25.01.2014 11:34

Teknoloji günden güne bir hayli ilerlemektedir. Bu ilerlemelerin yaşamı kolaylaştırıcı etkilerinin olması yanı sıra olumsuz etkileri de mevcuttur. Bu etkiler öyle bir noktaya gelmiştir ki artık, insanların yaşantısına etki etmeye başlamıştır.

Teknolojinin hayatımıza yapmış olduğu olumlu etkileri göz ardı etmek elbette ki mümkün değildir. Teknoloji ve internet sayesinde her türlü bilgi, belge ve verilere anında ulaşılabilmekte, gündemdeki haberler ve gelişmeler anbean takip edilebilmektedir. İnsanlar uzun süre görmedikleri kişileri görüntülü konuşma vasıtasıyla görebilmekte ve bu sayede hasret giderebilmektedirler. Yaygınlaşan sosyal medya aracılığıyla eski arkadaşlara ulaşabilme imkânına da sahiptirler.

Tüm bu olumlu yönlere mukabil teknolojinin, bu kadar gelişmesiyle beraber, birtakım olumsuz etkileri de olmuştur/olacaktır. Bunlar:

1) Bilgi kirliliğine sebebiyet vermiştir: Okyanus olarak adlandırılan internette her türlü bilgiye ulaşma imkânına sahip olunmakla birlikte, yanlış bilgi ve belgeler de paylaşılabilmekte; dolayısıyla bilgi, belge ve verilerin doğruluğu sorgulanabilmektedir. Sorgulanıp araştırılmadığı takdirde yanlış bilgilere sahip olunacaktır. Bu da bilgi kirliliğine sebep olacaktır.

2) Hasbihal ortamını engellemiştir: Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve sosyal medyanın ilerlemesiyle her an-her dakika internete girme ihtiyacı hissedilmekte ve bir yerde muhabbet azalmaktadır. İnsanlar neden bir araya geldiklerini de sanki unutmuşlardır artık.

3) Kitap okumayı engellemiştir: Teknolojinin gelişimi kitap okumaya daha elverişli bir ortam sunmasına rağmen sosyal medya bağımlılığı bu ortamdan uzaklaştırmıştır insanları. İnsanlar birbirlerinin neler yaptığını, nerelere gittiğini merak etmekten kitap okumaya fırsat bulamamaktadır. Bu da insanların teknolojinin esiri olduğunun bir göstergesidir.

4) Mahremiyet ortadan kalkmıştır: Her dakikanın, her anın sosyal medyada paylaşılmasıyla “kişi mahremiyeti” denilen kavram yok olmuştur.

SONSÖZ:

Artık hayatımızda teknolojinin yukarıda sayılan olumsuz etkilerinin görüldüğü şüphe götürmez bir gerçektir. İnsanlar teknolojiyi değil, teknoloji insanları kontrol eder hale gelmiştir. Bu durumda kendimizi silkelemek ve teknolojinin esiri olmaktan kurtulmak gerekmektedir. Bahsedilenler bu satırların yazarı için de söz konusudur.