TAKSİM OLAYLARI ÜLKE TURİZMİNE DE ZARAR VERİR

03.06.2013 23:22

Herkes tarafından bilindiği üzere, Taksim Gezi Parkı’nda birtakım olaylar yaşanmıştır. Yaşanan olayların tasvip edilmesi elbette mümkün değildir. Olayların nasıl bu noktalara geldiği ve provokatif amaçların olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur. Bu konuda yapılacak beyanatlar ise ideolojik beyanatlar olabilecektir. Fakat ülke bir iç savaşa doğru çekilmek istenmektedir.

Taksim Gezi Parkı’nda yapılan eylem, parktaki ağaçların kesilmesi sonucu oraya alışveriş merkezi (AVM) yapılacağı iddiası ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın üslubu üzerine gerçekleşmiştir. Eylemde meydana gelen olaylar ülke gündemine bomba gibi düştüğü gibi, yurtdışı basınında da geniş yer bulmuştur. Sosyal medyada gerçekliği ve doğruluğu tartışılır fotoğraflar paylaşılmış, iddialara göre yalan haberler yapılıp halkın kışkırtılması sağlanmıştır. Emniyet güçleri olayları bastırmak için orantısız güç ve aşırı biber gazı kullanmış, eleştirilerin odağı haline gelmiştir. Nitekim Başbakan Erdoğan, emniyet güçlerinin orantısız güç kullanması ile ilgili incelemelerin başlatıldığı ve gerekenin yapılacağını söylemiştir.

Gezi Parkı olayları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da bazı hataların yapıldığını aktarmıştır. Bu noktada hükümetin yapılan hataları kabul etmesi önemli bir durumdur.

Bu olayda üzerinde durulması gereken husus ise; olayların amaçları ülkeyi yıpratmak ve iç savaşa doğru sürüklemek olan küçük grupların kışkırtmaları sonucunda ülkeye zarar verebileceği hususudur.

EYLEM TURİZME DE DARBE VURABİLİR

Gezi Parkı eylemlerinin bir başka vereceği zarar ise ülke turizmine darbe vurabileceğidir. Zira Avrupa basınında olaylar geniş yer bulmuştur ve devam etmesi durumunda da turizm açısından ülkeyi olumsuz anlamda etkileyebileceği aşikârdır. Bugün Türkiye için turizm en önemli gelir kaynaklarından biridir.

2023 vizyonu çerçevesinde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri(1) hedefleyen bir ülkenin, Gezi Parkı olaylarının dış basında bırakacağı imaj dolayısıyla olumsuz etkilenebilmesi şüphe götürmez bir gerçektir. Türkiye her yıl turist sayısını artıran ve turizmde gelişme kaydetmeye başlamış bir ülke konumundadır. 2012 yılında, bir önceki yıla göre turist sayısında yüzde 1,04’lük bir artış olmuş ve 31 milyon 782 bin 832 turist sayısına ulaşılmıştır(2). 2011 yılındaki turist sayısı ise 31 milyon 456 bin 76’dır(3). Mamafih, 2012 yılında yaşanan yüzde 1,04’lük artış çok da iyi bir artış olarak sayılmamaktadır.

2012 yılındaki artış yüzdesi tatmin etmemekle birlikte, Gezi Parkı olaylarının 2013 yılı için bu yüzdeyi olumsuz etkileyebileceği kaygısı da mevcuttur.

SONSÖZ:

Ülkenin ve ülke turizminin olumsuz anlamda etkilenmemesi için toplum olarak aklıselim davranmakta şüphesiz faydalar olacaktır. Kışkırtılmalara da mahal vermemek gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki, demokrasi sokaklara dökülüp devletle, emniyet güçleriyle çatışmak değil; sandıkta tercihini kullanmaktır. Meydanların savaş alanına dönmesinin demokratik olarak hiçbir izahat tarzı bulunmamaktadır.

 

KAYNAKLAR:

(1) https://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/04/22/turizm-2023e-kilitlendi

 

(2, 3) https://www.turizmdebusabah.com/haberler/turkiyeye-2012-yilinda-gelen-toplam-turist-sayisi-netlesti-63391.html