TAHA SURESİ, 20/124 VE 127. AYETLERİN İNCELENMESİ: "SIKINTILI BİR HAYAT NERESİ OLACAK VE HADDİ AŞANLAR NE DEMEK?"

29.10.2021 12:56

Yüce Allah, Taha Suresinde, Kur'an'dan yüz çevirmenin, onu duymamanın, ona sırtını dönmenin dünyada sıkıntılı bir hayat yaşanmasına sebep olacağını söyler. 

"Kim benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz. O kişi, 'Rabbim! Beni neden kör olarak dirilttin? Oysa ben gören biriydim' diyecektir. Allah şöyle buyurmuş olacaktır: 'İşte bu şekilde sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün sen de aynı şekilde unutulacaksın!' Haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmamış olanları işte böyle cezalandıracağız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetlidir ve daha kalıcıdır. (Taha Suresi, 20/124----127)" 

Peki, ayetlerde bahsedilen "sıkıntılı hayat" neresidir ve "haddi aşanlar" ne demektir? 

 

Şimdi ayetleri inceleyelim: 

 

1) "Kim benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz." 

Ayetteki "sıkıntılı bir hayat"tan kastın ne olduğu konusunda müfessirlerin farklı görüşleri vardır. Şöyle ki bir kısım müfessirler bu sıkıntılı hayatın ahirette olacağını söylerken, bir kısım müfessirler ise dünya hayatında olacağını söylemişlerdir. 

Kanaatim odur ki Taha Suresi, 20/124. ayette geçen "sıkıntılı bir hayat" ifadesi ile dünya hayatı kastedilmiştir. Şöyle ki ayetlerde cümle sıralamaları mahiyeti anlama noktasında önemlidir. Buradaki ayette Yüce Allah, ilk önce sıkıntılı bir hayattan, sonra da mahşerde diriltilmeden bahseder. 

Kur'an'da Yüce Allah dünya hayatı ve ahiret hayatı olmak üzere iki hayattan bahseder. 

Eğer "sıkıntılı bir hayat" ifadesinde mahiyetin ahiret hayatı olduğunu düşünürsek, o zaman ayetin şöyle olması beklenirdi: "Kim benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, şüphesiz ki biz onu, kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz ve onun için sıkıntılı bir hayat olacak" 

Zira ahirette hayatın başlaması için önce diriltilmenin gerçekleşmiş olması gerekir. Kur'an'da mahşerdeki aşamalar; kıyametin kopması, diriltilmenin gerçekleşmesi, mahşerde toplanma, Yüce Allah'a sunulma, amel defterlerinin verilmesi ve cennet veya cehenneme sevk şeklinde sıralanır. 

Ayetteki sıralama bu şekilde olmadığı için önce sıkıntılı hayatın, ardından diriltilmenin gerçekleşeceği söylendiğinden "sıkıntılı hayatın" ahiret hayatında değil, dünya hayatında manevi bir sıkıntı ve huzursuzluk şeklinde olacağı kanaatindeyim. Zira dünyada maddi açıdan isteklerin verileceği Hud Suresi, 11/15-16. ayetlerde bildirilir. 

 

2) "Haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmamış olanları işte böyle cezalandıracağız" 

Ayetteki "Haddi aşmak" ifadesi ise vahye sırtını dönmek, ona kulak vermemek, önemsememek, hayatı Allah bilinciyle yaşamaya çalışmamaktır. Bütün bunlar Yüce Allah'a karşı haddi aşmaktır.

 

Hayri Temür