SERT VE ILIMLI İNANÇLAR

01.07.2013 10:26

İnsanların sert ve ılımlı olarak ikiye ayrıldıkları gibi inançlar da sert ve ılımlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sert inançlar; sert dindarlık, sert milliyetçilik, sert inkılapçılık, sert sosyalistlik...vb gibi inançlardır.

Sert inanç sahibi insanlar kendi inandıklarına zıt olan fikirleri katiyen kabul etmezler. Hakikati ortaya çıkarmak için bile olsa kendi fikirlerinin dışına asla çıkmazlar. Zıt fikirlere çabuk sinirlenir, eleştriri kabul etmezler. Ilımlı inanca sahip insanlar ise her türlü fikir ve eleştiriye açıktırlar. Hakikati arama ve bulma yolunda zıt fikirleri de dinler ve bir sentez yaparak doğruya ulaşmaya çalışırlar.

Günümüzde sert inanç sahibi insanların sayısı ılımlı inanç sahibi insanlardan bir hayli fazladır. Bu sayının fazla olması ülke ve kişinin gelişmesi ve ilerlemesi açısından dezavantajdır.

Sert inançlı insanların olduğu yerlerde fikir zenginliğinden söz etmek mümkün değildir. Zira zıt fikirlere yer yoktur onlar nazarında. Ilımlı inanca sahip insanların olduğu yerlerde ise tersi durum söz konusudur. Fikir zenginliği bir hayli fazladır bu yerlerde. Zıt fikirler kolaylıkla dinlenir, üretkenliğin artmasına yardımcı olunur. Ne kadar zıt fikir olursa ortada, gerçeği bulmak o derece kolaylaşır. Bu durum daha çok batı toplumlarında görülür. Batı medeniyetlerinin ilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok konuda Türkiye’den ileri noktalarda olmasının sebeplerinden biri de budur, zıt fikirlere ve eleştirilere tahammül etmeleridir.

SONSÖZ:

Sert inançlı insanlar, karşısındaki insanların da haklı olabileceğini düşünmeyen fikir yobazlarıdır. Bu sebeple sert inançlı olmamak gerekir. Zira unutmamalıdır ki, “Kabul etmediğimiz bilgilerden uzak durmak, o bilgilerin yanlış olan yönlerini görmemizi engeller(1).”

KAYNAK:

(1) “Son Ders” isimli sinema filminden alıntıdır.