SEN KENDİNE NE KADAR DEĞER BİÇERSEN O KADAR DEĞERLİSİN

11.05.2018 14:57

Bir insanın değerini bir başkası değil, ancak kendisi belirler.

Bir insanın değeri, ancak kendisine verdiği değer ölçüsündedir.

Sen kendini küçük, değersiz görüyorsan; bir başkasının seni değersiz görmesine, aşağılamasına zaten gerek yok.

O durumda sen zaten değersiz bir varlık olursun.

Seni Allah yarattı.

En güzel biçimde yarattı.

Yazılımında hiçbir eksik olmadan yarattı.

"Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık" diyor Allah, Tin Suresi 4. ayette.

Sen Allah tarafından yaratılan, O'nun seni özenerek yarattığı bir varlıksın.

Meleklerden bile üstün olan bir varlıksın.

Hal böyle iken, Allah seni en güzel biçimde yaratmışken, sana kendi isminden bir isimle tecelli etmişken başkasının seni küçük ve hakir görmesiyle nasıl değersiz olabilirsin ki?

Sen kendini nasıl görürsen öylesin.

Sen kendine ne kadar değer biçersen o kadar değerlisin.

Hayri Temür