SADAKATSİZLİK, KARAKTERSİZLİKTİR

08.04.2019 13:21

Karakterin ölçüldüğü belli kriterler-ölçütler vardır. Ve bu kriterler kişiden kişiye değişmez, genel geçer kurallardır. Karakterli insanlar bu ölçütleri kabul ederler.

Karakterin ölçütleri şunlardır:

1) Dürüst olmak

2) İster dostuna, ister eşine ihanet etmemek

3) Yalan konuşmamak

4) Vefalı olmak

Bu ölçütler bir masanın ayakları gibidir. Bir tanesi olmayınca karakter ayakta duramaz. Karaktersizlik vasfı ortaya çıkar ve karaktersiz insanlar bunu asla kabul etmezler.

Çünkü zihniyet farklı olunca karakterin ölçütleri de ona göre farklılaşır.

Hayri Temür