RIZKI VEREN SADECE ALLAH'TIR

20.03.2017 07:26

Nefes almaya devam ettiği sürece insan, rızkı vermek sadece Allah'a aittir.

Yaşayan her canlının rızkını yalnız Allah verir.

Rızık bittiği an, ruh bedenden ayrılmış, ebediyete gitmiş demektir.

İnsan yaşadığı müddetçe kimse kimsenin rızkına mani olamaz. 

Mani olanlara, olmaya çalışanlara Allah fırsat vermez, kimsenin yanına bırakmaz.

Herkes yaptığıyla karşılık bulur bu dünyada. 

Hem bu dünyada, hem öteki dünyada...

Hûd Suresi 6. ayette, "Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın" deniyor.

Ayet de bize gösteriyor ki, rızkı veren sadece Allah'tır.

Hayri Temür