Ortaçağ Kıbrıs'ında Sosyal ve Kültürel Hayat işlendi

04.04.2015 10:21

Haber: Hayri Temür

Ortaçağ Kıbrıs'ı Tarih Vakfı'nın çıkardığı Toplumsal Tarih Dergisi'nin Nisan 2015 sayısına konu edildi.

Derginin nisan sayısında "Ortaçağ Kıbrıs'ında Sosyal ve Kültürel Hayat" konulu dikkat çeken ve bu alanda yapılan önemli bir dosya yer alıyor.

İncelenen konular itibariyle akademisyenlerin ve tarihe ilgi duyanların dikkatini çekebilecek, Ahmet Usta'nın editörlüğünü yaptığı dosyada Ortaçağ Kıbrıs'ına dair 5 konu inceleniyor.  

Dergide, kendisinin de Ortaçağ Kıbrıs'ında deniz aşırı köle ticareti üzerine makalesi bulunan dosya editörü Ahmet Usta, konuların içeriğine dair açıklamada bulundu. Ahmet Usta, yaptığı açıklamada, dosyanın hazırlanış amacının Kıbrıs gibi politik ve stratejik açıdan önem arz eden bir yerin ortaçağdaki durumunun, sosyoekonomik ve kültürel hayat eşliğinde daha yakından anlaşılmasına olanak vermek olduğu söyledi.

Dergide yer alan dosyada Ortaçağ Kıbrıs'ıyla ilgili 5 önemli konu işlendiğini aktaran Ahmet Usta, Luca Zavagno'nun geç antik dönemden ortaçağ Kıbrıs'ına Bizans ile Müslümanlar arası ilişkileri, Amerika'nın keşfinin ardından yerlilerle beyazların karşılaşmasıyla ilişkilendirerek 'ortak payda' terimi üzerinden ele aldığını, Seyit Özkutlu'nun Lusignan dönemi Kıbrıs'ında dini gruplar arasındaki münasebetleri, etkileşimi ve Latin din adamlarının din dışı faaliyetlerini yazdığını, Nicholas Coureas'ın Lusignan ve Venedik dönemlerindeki avcılık faaliyetlerini incelediğini, Michael J. K. Walsh'ın Mağusa şehrinin çokkültürlü hayatını duvar resimleri ve dönemin yazma eserleri üzerinden ortaya koyduğunu, kendisinin de ortaçağ Kıbrıs'ında deniz aşırı köle ticareti ve Ceneviz noter kayıtlarında isimleri geçen Türk köleleri ele aldığını belirtti.

Ahmet Usta, "Dosyada ele alınan konuların gerek akademisyenlerin, gerekse tarihe ilgi duyan vatandaşlarımızın dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Merak edenler konularla ilgili içerikli bilgiye Toplumsal Tarih Dergisini Nisan 2015 sayısında ulaşabilirler" diyerek sözlerini tamamladı.