Opr. Dr. Yavuz Üye ile Nodüler Guatr Üzerine Röportaj

10.03.2011 14:14

Röportaj: Hayri TEMÜR / Giresun Gündem Gazetesi

Giresun GÜNDEM olarak Özel Giresun Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yavuz Üye ile Nodüler Guatr hastalığı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşinin detaylarını siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Nodül ve Nodüler Guatr hastalığı nedir?

Tiroid bezinin içinde normal tiroid dokusundan farklı bir yapıda yumru şeklinde veya leblebi büyüklüğünde olabilen anormal doku büyümelerine “Nodül” adı verilir. Çoğu zaman nodül ile birlikte tiroid bezi de büyüdüğünden bu hastalığa da “Nodüler Guatr” adı verilir.

Peki, Tiroid bezi nedir?

Troid bezi, boyundaki nefes borusunun tam üzerinde kelebek şeklinde T3, T4 gibi hormonları üretmekle görevli bezdir.

Nodülde önemli olan noktalar var mıdır?

Elbette vardır. Nodülün hasta ve doktor açısından önemi kanser olup olmadığının öğrenilmesidir. İkinci bir önemli nokta ise nodülün aşırı hormon salgılama özelliği olup olmadığının ortaya konmasıdır.

Nodüler Guatr halk arasında yaygın bir hastalık mıdır? Toplumda ne kadar sıklıkla görülür?

 Her iki kişiden birinde nodül olduğunu söyleyebiliriz. Tiroid nodülleri toplumumuzda çok sık görülen bir hastalıktır. Bu nodüllerin bir kısmını elle fark etmek mümkündür. Elle fark edilebilen nodüllerin oranı ise yaklaşık olarak yüzde 7’dir. Bir de elle fark edemediğimiz küçük nodüller vardır ki, bunlar iyot yetmezliği olan bölgelerde oluşur ve sıklığı ise daha fazladır. Ultrasonla yapılan incelemeler sonucunda toplumda yüzde 50-60 oranında nodül saptanmıştır.

Nodül’ün artma oranı cinsiyete göre değişkenlik gösterir mi?

Nodüller kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha fazla görülür. Gebelikte tiroid nodül çapında artma ve yeni nodül oluşum sıklığında artma mevcuttur. Aynı zamanda nodüllerin sıklığı yaş ile de doğru orantılıdır. Yani yaş arttıkça nodül sıklığı da artar.

Hocam yaptığım küçük araştırmalarda nodül’ün sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrıldığı bilgisine ulaştım. Nodül’ün sıcak veya soğuk olduğu nasıl anlaşılır? Bunu biraz açar mısınız?

Öncelikle sıcak ve soğuk nodül’ün sintigrafi tetkiki ile ortaya çıkarılan bir durum olduğunu belirteyim. Yapılan bu tetkikte “teknusyum 99” denen radyoizotop madde damardan verilir. Eğer nodül verilen bu maddeyi tutmazsa soğuk nodül, maddeyi aşırı derecede tutarsa sıcak nodül olduğu anlaşılır. Şunu belirtmeliyim ki, soğuk nodüllerde kanser olma oranı da sıcak nodüllere göre daha fazladır.

“Soğuk nodüllerde kanser olma oranı sıcak nodüllere göre daha fazladır.” dediniz. Bu kanser olma oranı nedir peki?

Oranları söylemeden önce bazı hastalarda tek nodül varken bazen birden fazla da nodül olabileceğini ifade edeyim.  Tiroid bezinde tek veya çok nodül olması kanser oranında bir değişiklik yapmaz. Nodül tek de olsa çok da olsa kanser olma riski yüzde 5’tir. Fakat sıcak nodüllerde kanser olma riski yüzde 0,2 iken soğuk nodüllerde bu oran yüzde 5 olarak görülmektedir. Nodüler guatr, kadınlarda erkeklerden 4 kat daha fazla görülür, fakat tiroid kanseri de erkeklerde daha fazla görülür. Bazı tiroid nodülleri de vardır ki, bunlarda kanser olma olasılığı yüksektir.

Peki, hocam kanser olma olasılığının yüksek olduğu bu tiroid nodülleri hangileridir?

Tek, sert ve hareket etmeyen nodüller, Nodül’ün hızlı büyümesi, Nodülün 20 yaşından önce ve 60 yaşından sonra ortaya çıkması, Nefes darlığı ve ses kalınlaşması olması, Çapı 2 santimetreden büyük sert nodül olması, Çapı 4 santimetre olan kistik nodül olması ve Boyun kısmında lenf bezlerinin şişliği olması durumda kanser olma riski yüksektir.

Hocam bu hastalığın tedavisinde ameliyat olmayı gerektiren durumlar da var mı?

Tabii ki var. Bazı durumlarda ameliyat olunması gerekiyor. Buna da nodülün durumuna göre karar veriliyor. Örneğin; Yapılan biyopside kanser çıkan ve kanser yönünde şüphe olunan nodüllerde, Biyopside folliküler, hurtle hücreli olduğu saptanan nodüllerde, Levotiroksin ilacı kullanıldığı halde büyümeye devam eden, bu ilacı kullanırken yeniden ortaya çıkan nodüllerde, 4 santimetreden büyük kistik nodüllerde, İğneyle içi boşaltılmasına rağmen içinde tekrar sıvı biriktiren kistik nodüllerde, Yemek borusuna veya soluk borusuna baskı yapan büyük nodüllerde, Toksik goitre ile birlikte nodül varlığında, Sıcak nodüllerin çapı 2,5 santimetreden büyük olduğu durumlarda, Çapı 3 santimetreden büyük olan iyi huylu sert nodüllerde ve Göğüs kafesi içine doğru büyüyün nodüllerde ameliyat yapmak gerekiyor.

Bu tür şikâyetleri olan hastalarımızın uzman bir hekime başvurmalarını öneriyorum.

 

Giresun GÜNDEM olarak bizlere vakit ayırdığı ve bu değerli bilgileri verdiği için Özel Giresun Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yavuz Üye’ye teşekkür ediyoruz.