MHP VE CHP, AK PARTİ’YE NASIL ALTERNATİF OLABİLİR?

02.06.2014 10:09

2002 yılından içerisinde bulunduğumuz 2014 yılana kadar geçen süre zarfında ülkeye hükümet eden AK Parti şüphesiz rakipsiz konumdaydı ve halen daha rakipsiz gözükmektedir.

Şu bir gerçektir ki Türkiye’de 12 yıldan beri muhalefet eksikliği vardır. Günümüz itibariyle AK Parti’yle yarışan iki parti mevcuttur: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP). Fakat bu partiler halk nazarında inandırıcılığını yitirmiş ve bu inandırıcılığı geri getirme şansı da zor görünen partilerdir.

Türkiye’de artık konjonktür değişmiştir. Tek bir kitleye hitap etmekle seçimler kazanılamamaktadır. Bunun örneğini Türkiye; 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde yaşamıştır. Bu üç dönemde AK Parti’nin iktidar olmasındaki en büyük etken sadece muhafazakârlara değil, daha geniş kitlelere hitap etmesidir. Şu anki muhalefetlerin alternatif parti olamama müsebbibi de bu noktada yatmaktadır.

MHP ve CHP’nin hitap ettiği kitleler belirli kitlelerdir. MHP, milliyetçi kesime; CHP de Atatürkçü ve laik kesime hitap etmektedir. Her ne kadar çizgilerinin dışına çıktıklarını iddia etseler de yine aynı çizgilerini takip etmekteler aslında.

MİLLİYETÇİ İDEOLOJİ ARTIK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR

MHP için söylemek gerekirse, milliyetçi ideoloji ömrünü tamamlamıştır artık. Doğruluğunu da MHP’nin yıllardır aldığı seçim sonuçlarından anlayabilmekteyiz. 1980’lerin, 1990’ların ideolojileriyle artık seçimlerden kuvvetlenerek birinci parti çıkmak tabir-i caizse deveye hendek atlatmaktan daha zor duruma gelmiştir. Daha kucaklayıcı ve aşırı milliyetçilikten uzak bir ideolojiye ihtiyacı vardır MHP’nin. Ancak bu şekilde başarı sağlayabilme ihtimali mevcuttur.

CHP’NİN ALTERNATİF PARTİ OLMA İHTİMALİ ZORDUR

CHP ana muhalefet partisi olmasına rağmen iktidara alternatif bir parti olma ihtimali zor görünmektedir. CHP’nin alternatif parti olabilmesi için muhafazakâr kesimi kendine çekebilmeli ve ikna edebilmelidir. Bu da o kadar kolay bir durum değildir. Zira halk nazarında CHP, dine uzak ve muhafazakârları ikinci plana iten bir imaja sahiptir. Her ne kadar Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bu çizginin dışına çıkmış, muhafazakârları kucaklayan bir görünüm çizseler de pek inandırıcı olamamaktadırlar.

CHP ideolojisinin halk arasında oluşturmuş olduğu bu olumsuz imaja rağmen bazı CHP’li vatandaşlarımız şu soruyu sorarak savunma yapmaktadırlar: “CHP 1980’lerden sonra iktidar olamamasına veya koalisyon kuramamasına rağmen nasıl oluyor da muhafazakârlara zulüm yapmakla itham ediliyor?”

Bu noktada verilecek cevap şudur ki CHP, 1980’lerden sonra ülkeyi yönetememesine karşın ideolojisi daha düne kadar ülke yönetiminde hakimdi. Peki, nasıl hakimdi? Bu ideoloji asker ile hâkimiyetini sürdürmüştü. Askeriyede CHP ideolojisinin var olduğu su götürmez bir gerçekti. Devler yönetimine hangi ideolojiden parti gelirse gelsin askerin çizmiş olduğu devlet yönetimi çizgisinin dışına çıkamıyorlardı. Bu da ülkenin dolaylı yoldan CHP ideolojisiyle yönetilmesini sağlıyordu. İşte bu yüzdendir insanlar üzerinde CHP’nin her zaman devlet yönetiminde bulunduğu hissiyatı.

SONSÖZ:

Bu bakımdan CHP’nin ideoloji değişikliğindeki inandırıcılığı tatmin eder düzeyde olmadığından iktidara alternatif parti olması zordur. Mamafih, MHP’nin alternatif parti olma ihtimali CHP’den daha muhtemeldir. Bu da ancak ideolojilerinde değişiklik yaparak mümkündür. Zira AK Parti ile MHP ideolojisi arasında “aşırı milliyetçilik” fikrinden başka fark yoktur.