KUZEY KIBRIS’TA SEKS TURİZMİ

03.07.2010 13:51

Seks turizmi insanların cinsel ilişkide bulunmak için başka yerlere gitmeleriyle gerçekleşen bir turizmdir ve literatürde turizmin bir çeşiti olarak yerini almıştır. Bugün dünya’da birçok yerde seks turizmi yapılmaktadır. Bu yerlerden bazıları Afrika, Almanya, Hollanda, Kenya, Senegal ve Tayland’dır(1). Bu yerler turizmin bu kolunu kullanarak turizmden pay almaya çalışmaktadır.

Peki, seks turizminin zararları var mıdır? Tıpkı turizmin diğer çeşitlerinin çevreye yaptığı bazı olumsuz etkiler gibi seks turizminin de elbette zararları vardır. Örneğin; sosyo-kültürel açıdan ahlaki olarak bakıldığında bir zarardan söz edilebilir. Zira seks turizminin yapıldığı yörede/bölgede ahlaki bir çöküntü yaşanacaktır. Ayrıca seks turizminin yapılabilmesi için bunu bir iş olarak isteyerek yapanların haricinde zorla yapmaya itilenler de vardır. Bunların dışında hastalıkların bulaşma riski çok yüksektir.

Kuzey Kıbrıs’ta bu turizm nasıl yapılmaktadır? Kuzey Kıbrıs’ta seks turizmi gece kulübü (night club) adı verilen yerlerde yapılmaktadır. Aslında Kuzey Kıbrıs devleti buna izin vermemektedir. O zaman nasıl oluyor da bu yerler çalışıyor? Yasada sadece konsomatrislere yani bir masada erkeklerle içki içen ve dans eden kadınlara izin verilmektedir(2). Buna rağmen devletin görmezden gelmesi ile bu iş yapılmaktadır.

Bu yerlerin Güney Kıbrıs tarafında da olmasına rağmen buradan Kuzey Kıbrıs’a gelenler de olmaktadır(3). Hatta Türkiye’den gelenler bile vardır.

Seks turizminin aslında Kuzey Kıbrıs devletine ve turizmine hiçbir katkı sağladığı söylenemez. Aksine Kuzey Kıbrıs turizm potansiyeline gölge düşürmektedir.

Nasıl mı? Kuzey Kıbrıs’ta yapılabilen turizm çeşitlerinden bir tanesi eğitim turizimidir ve seks turizminin yapıldığı gece kulüplerine ise en büyük rağbeti buraya eğitim almaya gelmiş öğrenciler göstermektedir. Hal böyle olunca seks turizmi ve yanında kumar turizmi de Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a evlatlarını yollayan aileler için düşündürücü konuma gelmiştir. Bu da Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu diğer turizm potansiyelleri açısından imajını zedelemektedir. Bu durumdan Kuzey Kıbrıs’ın kendisi de rahatsızlık duymaya başlamıştır.

Rahatsızlık duymaya başlamıştır, fakat seks turizminin yapıldığı bu gece kulüplerinin kapanması yerine şehir dışına taşınması yasası çıkarılmıştır.

Gece kulüplerinin bu kadar yaygın olması ve Kuzey Kıbrıs’ın bu yerlerle anılması gerçektende turizm açısından sahip olduğu diğer çeşitlilikleri gölgede bırakmaktadır.

Kuzey Kıbrıs artık bir kumar ve seks turizmi merkezi değil, bir turizm cenneti olmayı istemektedir.

KAYNAKLAR

(1)  https://www.tourismtoday.net/default.asp?inc=news_details&intCatID=1&intNewsID=6504 (03 Temmuz 2010)

(2)  https://www.starkibris.net/index.asp?haberID=3201    (03 Temmuz 2010)

(3)  https://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haberNo~9363~haber~iki_k%C4%B1br%C4%B1s_aras%C4%B1nda__quot_sex_turizmi_quot__su%C3%A7lamalar%C4%B1_.htm (03 Temmuz 2010)