KUR'AN'A YÜZ ÇEVİRENLERİN AKIBETİ

27.10.2021 11:32

Yüce Allah, Kur'an'dan yüz çevirmenin, onu duymamanın, ona sırtını dönmenin dünyada sıkıntılı bir hayat yaşanmasına sebep olacağını söyler. 

"Kim benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, şüphesiz ki onun için sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak dirilteceğiz. (O kişi), 'Rabbim! Beni neden kör olarak dirilttin? Oysa ben gören biriydim' diyecektir. (Allah) şöyle buyurmuş olacaktır: 'İşte bu şekilde sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. Bugün sen de aynı şekilde unutulacaksın!' Haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmamış olanları işte böyle cezalandıracağız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetlidir ve daha kalıcıdır. (Taha Suresi, 20/124----127)"

Ayette geçen "sıkıntılı bir hayat" ifadesi için günümüze baktığımızda bazı insanların çok rahat içinde olduklarını görürüz. Dışarıdan öyle görülür. 

Kanaatim odur ki ayette işaret edilen "sıkıntılı bir hayat" ifadesi ile kastedilen insanların maddi bir sıkıntı değil, manevi bir sıkıntı ve huzursuzluk içinde olacağıdır. Çünkü Hud Suresindeki ayetlerde Yüce Allah, dünya işlerini isteyene karşılığının tam olarak verileceğini bildirir.

"Kim dünya hayatını ve süsünü isterse, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şey olmayanlardır. Dünyada yaptıkları boşa gitmiştir, yapmakta oldukları şeyler de bâtıldır. (Hûd Suresi, 11/15-16)"

Yukarıda Taha Suresindeki ayetlerde geçen "haddi aşmak" ifadesi ise vahye sırtını dönmek, ona kulak vermemek, önemsememek, hayatı Allah bilinciyle yaşamaya çalışmamaktır. Bütün bunlar Yüce Allah'a karşı haddi aşmaktır. İşte böyle olanların akıbetinin ne olacağı Kur'an'da Taha Suresinde bildirilir. 

Şunu unutmamak gerekir ki manevi sıkıntı maddi sıkıntıdan daha feci bir ıztıraptır.

Hayri Temür