KİME KALMIŞ MAL, MÜLK, DÜNYA?

01.04.2017 00:37

Mal, mülk, dünya hiç kimseye kalmayan üç kavramdır. 

Bu üç kavram insanın maneviyatını alıp uzaklara götürür. 

Maneviyatı yok eder, insanı hırs küpünün içine sokar.

Maddiyat hırsına bürünen insan, karakterinden uzaklaşır. 

Kimseye güvenmez; herkesi mal, mülk, dünya için yaşıyor sanır. 

Fakat bilmez ki onuru için yaşayanlar da vardır.

Mal, mülk, dünya için yaşayan insan küçülür, küçülür ve bir zaman sonra yaltakçılık yapmaya başlar. 

Haysiyetini yerin dibine sokar.

Hâlbuki kime kalmış mal, mülk, dünya padişah olan Sultan Süleyman bile bu dünyadan eli boş gitmişken.

Hayri Temür