İNSANLAR BİRBİRİNE GÜVENMEMEYE YÖNLENDİRİLİYOR

16.06.2013 19:39

2013 Türkiye’sinde insanlık birbirini düşünmeyen bencil insanlar olmaya doğru yönlendiriliyor. Artık öyle bir noktaya gelmiştir ki bu, yarışma programı şeklinde kamuoyuna sunulur olmuştur.

Bahsettiğimiz program ATV’de yayınlanan ve Tamer Karadağlı’nın sunduğu “Güven Bana” isimli yarışma programıdır. Programın ismi “Güvenme Bana” olmalıdır aslında. Zira bilgi yarışması adı altında insanlara bencil olmayı, birbirine tabir-i caizse kazık atmayı, para uğruna yalanlar söylemeyi, Allah, Peygamber ve Kur’an-ı Kerim adına yeminler etmenin hiçbir öneminin olmadığını aşılamaktadır. İnsanlar arasındaki güvenin kırılmasına ve yok olmasına sebep olmaktadır.

Yarışmanın formatı insanları para ile sınamak üzerine kuruludur. Yarışmacı sonuna kadar gitme konusunda partnerine yeminler etmekte, güven vermekte; sonra yarışmanın ortasında butona basmakta ve paylaşması gereken parayı tek başına almaktadır. Daha sonra da “Yarışmanın formatı böyle” demekte ve vicdanını rahatlatmaya çalışmaktadır. Bu da toplumun kabul edebileceği bir format değildir. Şeytanın temsilcisi haline gelmektir.

Oysaki insanlar arasında en önemli manevi değerlerden biriydi “güven”. Yıllar geçtikçe azaldı bu değer ve insanlar birbirine güvenmemeye, sadece kendilerini düşünmeye başladılar.

SONSÖZ:

İnsanlara olan güvenin azalmaya başladığı günümüzde bu durumu daha da körükleyen bir yarışma programının ekranlarda olması oldukça manidardır. “Güven Bana” programının ahlaki aşınmaya sebebiyet verici misyon üstlendiği aşikârdır. Ayrıca ahlaki zedelenmenin yanı sıra vicdan katline de neden olmaktadır. Mamafih, programda insanların birbirine güvenmemesinin ve paranın insandan daha değerli olduğu izleniminin topluma yansıması da vicdanlarda büyük tahribata yol açacaktır. Televizyon kanalları bu tür programları yayınlamadan kaçınmalıdır. Aynı zamanda “Güven Bana” isimli programın ekranlardan kaldırılması da isabetli olacaktır. Bize düşen görev ise böyle programlara fırsat vermemektir.