İNSANIN İRADESİ SEÇİM HAKKIDIR

27.10.2021 12:37

Yüce Allah insanları bir akıl ve iradeyle yaratmıştır. İnsan, akıl ile düşünür, doğruyu ve yanlışı ayırt eder ve iradesi ile tercihte bulunur. İrade insanların seçim hakkıdır. 

Yani insan, bizim bildiğimiz yanlış kader anlayışındaki gibi, Yüce Allah öyle istedi diye davranışlarda bulunmaz. Seçimi tamamen insanın kendisine aittir. 

Mesela melekler de Yüce Allah'ın kullarıdır ve insanınki gibi iradesi olmayan varlıklardır. Yüce Allah, Enbiya Suresinde meleklerden bahsederken, onların kendi başlarına iş yapmadıklarını, sadece Yüce Allah'ın emri ile hareket ettiklerini bildirir. 

"Melekler ikram edilmiş kullardır. O'ndan (Allah'tan) emir almadan önce konuşmaz, yalnızca O'nun emri ile iş yaparlar. (Enbiya Suresi, 21/26-27) 

Hâlbuki Yüce Allah, hiçbir ayette insanlar için "Benim emrim ile iş yaparlar, benim emrim ile konuşurlar" diye söylemez. Aksine, insanlara doğru yolu gösterdiğini ve artık ya şükredici ya da nankör olacaklarını bildirir (İnsan Suresi, 76/3). 

Bu yüzden insan yaptıklarından ve seçimlerinden sorumludur. 

Hayri Temür