İNSANI REFAHA KAVUŞTURACAK OLAN SADECE ALLAH'TIR

28.05.2019 14:46

Yaşamın zorluğuna ve karşılaştığımız her sıkıntıya karşı Allah'a sığınmak gerekir. İnsanı bütün sıkıntılardan refaha kavuşturacak olan sadece Allah'tır.

Her şey O'nun bir emriyle tecelli eder. "Allah bir şeyin olmasını dilerse sadece 'OL' der ve o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)"

Yeter ki Allah istesin. Kâbeyi fillerle yıkmaya gelen Yemen Kralı Ebrehe, ebabil kuşları tarafından yenilgiye uğratılmadı mı? Allah isterse kuşlar bile filleri yener.

Tek sığınak, tek liman sadece Allah'tır. Çünkü "Allah kuluna kâfidir. (Zümer Suresi, 36)"

Önemli olan O'na el açmak, derdimizi bir tek O'na arz etmek, duaya sarılmaktır. Allah, edilen duaları cevapsız bırakmadığını müjdeliyor kullarına. "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim (Mü'min Suresi, 60)" diyor.

Allah, kulunun darda olduğunu bilir. Sadece kulunun kendine yönelmesini ister, onu huzurunda görmek ister. Çünkü kulunu özlemiştir ve her şey sadece O'nun bir "OL" emrine bakar.

Hayri Temür