İNCİNSEN DE İNCİTME

16.06.2017 08:15

İncinsen de incitme.

Kalbin kırılsa da kimsenin kalbini kırma.

Hz. Peygamber'i örnek al.

Uhud Savaşında Hz. Peygamber'in ön dişi kırıldığında sahabe, "Kureyş müşriklerine beddua etsen, ilensen" demişlerdi.

Hz. Peygamber Aleyhisselam da, "Ben lânetleyici olarak gönderilmedim. Fakat, doğru yola davet edici ve rahmet olarak gönderildim. Allah'ım! Kavmime doğru yolu göster. Çünkü onlar bilmiyorlar" diyerek dua etmişti.

İncinmişti Hz. Peygamber; ama incitmemişti. Onun edeceği bir bedduayla müşrikler helak olabilirdi.

Böyle bir peygamberin ümmetine yakışan da aynı şekilde davranmaktır.

Bu yüzden incinsen de incitme.

Kalbin kırılsa da kimsenin kalbini kırma.

Hayri Temür