İHTİYACIMIZ OLAN MERTEBE

24.03.2018 10:20

Bir insanın ulaşabileceği en önemli mertebe "güvenilebilecek bir insan" olmaktır.

İnsan bu mertebeye kendi değerler kültürüyle ulaşabilir.

İnsan kendi değerleri çerçevesinde kendi vicdanına hesap verebilecek yetkinlikte olmalıdır.

Eğer insanın değerler kültüründe insana önem vermek yoksa, insanı değerli görmek yoksa; fıtratında sadece benmerkezcilik varsa o insanın güvenilir bir insan olabilmesi çok zordur.

Oysaki güvenilir bir insan olmak konusunda örnek alabileceğimiz yegâne bir rol model var: Hz. Muhammed (s.a.v)

Hz. Muhammed (s.a.v) güvenilir bir insandı.

Kaynaklara baktığımızda ona inanmayanların, onun yolundan gitmeyenlerin bile Hz. Peygambere "Muhammed'ül Emin (Güvenilir Muhammed)" dediklerini görüyoruz.

Yani Hz. Peygamber bir insan olarak Allah'ın elçisi olması dışında, bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebeye, güvenilecek bir insan olma mertebesine de ulaşmıştı.

Bizlerin de ihtiyacı olan mertebe işte bu mertebedir.

Hayri Temür