GÜNDEMDEKİ YENİ KAVRAM: MANKURT

22.09.2015 14:31

Literatürde mevcut olan; fakat bu güne kadar belki de hiç duymadığımız yeni bir kavram daha girdi gündemimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses" mitinginde yaptığı konuşmayla birlikte. O konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mankurt" kelimesini kullandı. "Kim ki bu bayrağa yan gözle bakıyorsa, bu vatanla da bu milletle de bağı kalmamış olan, köksüz, ruhsuz, sevgisiz bir mankurttur." dedi.

Ben bu kelimeyle ilk olarak Cengiz Aytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" romanında karşılaşmıştım. O romanda konu edilmişti Mankurt ve Mankurtlaştırma. Daha sonra da hiçbir yerde duymamıştım, ta ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanana kadar.

MANKURT KİME DENİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Mankurt, "Ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan" anlamına gelmektedir. Bu tanımdan yola çıkıldığında ise Mankurtlaştırmayı da, "Ulusal kimlikten uzaklaştırma, içinde bulunduğu topluma yabancılaştırma" şeklinde tanımlamak mümkündür.

Araştırıldığında, Mankurtlaştırmanın Orta Asya halkları arasında yaygın bir işkence ve zihin kontrol yöntemi olduğu karşımıza çıkacaktır. Öyle ki Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde geçmektedir bu kavram.

Mankurt; Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köledir. Bu köle aklını yitirmiştir ve hiçbir şeyi sorgulamadan mutlak itaat etmektedir. Mankurtlaştırmaktaki asıl amaç da kişinin akli dengesinin kaybolmasını sağlamaktır.

KİŞİ NASIL MANKURTLAŞTIRILIR?

Yine araştırıldığında, Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başının (saçlarının) kazındığı, başına ıslak deve derisi sarıldığı ve böylece elleri kolları bağlı olarak güneş altında birkaç gün bırakıldığı bilgisine ulaşılmaktadır. Bu bilgiye göre, günlerce güneş altında bırakılan deve derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek kişinin aklını yitirmesine neden olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köleye dönüşür(*).

SONSÖZ:

Bu kavramın ortaya atılması ve Mankurt benzetmesi yerinde bir benzetmedir. Bu vatan ve milletle bağı kalmamış kişiler, içinde bulunduğu topluma yabancılaşmış,  bir Mankurt gibi verilen emirlere sorgusuz sualsiz itaat eden kişilerdir.

 

KAYNAK:

(*) https://tr.wikipedia.org/wiki/Mankurt

Hayri Temür