EKONOMİ İÇİN TURİZM

12.07.2011 11:41

Turizm bir ülke/bölge için önemli gelir sağlayan lokomotif bir sektör konumundadır. Bugün baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin turizme bir hayli önem verdiğini görmekteyiz. Bunu da haklı olarak yapmaktadırlar. Zira turizmin kazandırdığı ekonomik gelir görmezden gelinemez bir katkı olarak göze çarpmaktadır.

Türkiye’yi ele aldığımızda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) turizm raporuna göre Türkiye 25 milyon 500 bin ziyaretçi sayısı ve 21 milyar 249 milyon dolar gibi bir turizm geliri elde etmiştir(1). Elde edilen bu rakamın azımsanacak bir rakam olmadığı çok net açıktır. Bunun yanı sıra turizm bir ülkenin dış ticaret açığının kapatılmasında da en önemli kaynak olmaktadır.

Bugün turizm endüstrisi resmi olarak olmasa da bir “ihracat endüstrisi” olarak tanımlanmaktadır ve sanayi endüstrisinden sonra ihracat liderliğinde ikinci konumdadır. Bu bakımdan sanayi endüstrisi nasıl vazgeçilmez bir endüstri ise turizm de artık vazgeçilmez bir endüstri konumuna gelmiştir.

HEDEF 2023 YILINDA 50 MİLYON TURİST

Türkiye 2023 yılında 50 milyon turist ve 50 milyar dolar ekonomik gelir hedeflemektedir. Türkiye için bunu başarmak aslında hayal değildir. Zira Türkiye, ekonomisi için turizme önem vermektedir. Bugün Türkiye’nin turizme verdiği bu önemi elde ettiği gelir bakımından dünyada dokuzuncu ülke ve gelen ziyaretçi sayısı bakımından ise yedinci ülke olmasından anlamaktayız(2). Bununla birlikte TÜROFED turizm raporu incelendiğinde göze çarpan noktalardan bir tanesi de son üç yılda Akdeniz ülkelerinden Fransa, İspanya ve İtalya turizmde pazar kaybederken, Türkiye’nin ise yüzde 16 büyüme kaydettiğidir.

TURİZM BÖLGE HALKINA DA KATKI SAĞLAR

Turizmin ülkeye kazandırdığı milyarlarca doların haricinde yapıldığı bölge halkına olan katkısının da yadsınamaz bir gerçek olduğunu söylemeden geçmemek gerekir. Zira bölgeye gelen turist geldiği yöreyi gezecek, o yörenin ulaşım imkânlarını kullanacak, alışverişte bulunacak ve böylece yöre halkına da ekonomik katkı sağlayacaktır. Örneğin; Giresun’a en fazla ekonomik gelir sağlayan turizm çeşiti “Eğitim Turizmi”dir. Turizm literatürünü incelediğimizde eğitim turizminin “belli bir bölgede herhangi bir öğrenme deneyimine katılma amacı olan bir grubun o bölgeye seyahatlerini kapsayan program”(3) şeklinde tanımlandığını görmekteyiz.

Yani Türkiye’de üniversiteyi kazanan gençlerin üniversiteyi kazandığı bölgelere gitmeleri turizmin bir çeşiti olmakta ve öğrenciler de turist olarak nitelendirilmektedir. Üniversitelere gelen kişiler en az 2 yıl, en fazla 4 yıl ve üzeri kaldıklarından yerel ekonomiyi canlandırmaktadırlar. Bu sayede esnaf halkın satışları olumlu yönde etkilenmekte ve öğrenciler evlerde barınacaklarından kiralama yolu ile ev sahiplerinin ekonomilerine de katkıda bulunmaktadırlar.

2011 yılı itibariyle Giresun’da toplam 14 bin 803 öğrenci bulunmaktaydı(4). Küçük bir il için 14 bin 803 öğrenci sayısı yerel ekonominin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yine küçük bir il olan Gümüşhane’yi örnek verirsek, 2010 yılında öğrenci sayısı yaklaşık 7 bine ulaşmıştır(5) ve yapılan bir araştırmada üniversitenin Gümüşhane ekonomisine yaptığı katkının ise yıllık 40 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştır(6).  Bu harcamalar genelde konaklama, yeme-içme, giyim ve ulaşım üzerine olmaktadır.

Şimdi turizmin ülkelerin ekonomisine yaptığı katkıyı rakamsal olarak inceleyelim(7):

 

 

DÜNYA SIRALAMASI

 

 

ÜLKE

 

GELİR ($)

 

1.

ABD

93 milyar 899 milyon

2.

İspanya

53 milyar 200 milyon

3.

Fransa

49 milyar 400 milyon

4.

İtalya

40 milyar 200 milyon

5.

Çin

39 milyar 700 milyon

6.

Almanya

34 milyar 700 milyon

7.

İngiltere

30 milyar 100 milyon

8.

Avustralya

25 milyar 600 milyon

9.

Türkiye

21 milyar 249 milyon

 

Rakamlar turizmin ekonomik olarak ne kadar önemli ve gerçekten de “bacasız bir sanayi” olduğunu göstermektedir.

SON SÖZ:

İyi yapıldığı takdirde turizmin ve yerel ekonomi için eğitim turizminin öneminin tükenmesi zor gibi görünmektedir. Zira insanlar her zaman gezmeye, eğlenmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyacaklardır. O halde ülkelerin görmezden gelinemez bu ekonomik gelirden faydalanabilmeleri için turizme yeterince önem vermeleri gerekmektedir.

 

KAYNAKLAR:

(1, 2, 7) https://www.turofed.org.tr/webfolders/istatistik/Turizm_Raporu-3.pdf

(3) Kozak, M. A. ve Bahçe, A. S. (2009), ‘Özel İlgi Turizmi’, Ankara, Detay Yayıncılık, ss.209-210.

(4) https://www.giresungundem.com/haber_detay.asp?haberID=13913

(5)https://www.stargundem.com/egitim/1081771-gumushane-universitesi-ne-ek-kontenjanla-640-ogrenci-alinacak.html

(6) https://www.gumushaneninsesi.com/haber_detay.asp?haberID=1457