CUMHURİYET HEPİMİZİNDİR

15.11.2013 12:41

Cumhuriyet, Arapça “cumhur” kelimesinden türemiştir ve Türkçe kelime karşılığı olarak “halk, millet” anlamına gelmektedir. Buradan belli olmaktadır ki cumhuriyet, halkın kendini yönettiği bir rejim şeklidir.

Tek bir tanımı olmamakla birlikte farklı tanımları da mevcuttur cumhuriyetin. Bu tanımlardan biri de Türk Dil Kurumu’nun (TDK) yaptığı tanımdır. TDK’ye göre cumhuriyet, “Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi”dir.

Herkesin bildiği gibi cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulmuştur. Kuruluş aşamasında birçok çetrefilli yollarla, zorluklarla karşılaşılmıştır. Bu konuda detaylı bilgi vermek ihtisas alanım olmadığından tarihçilerin işidir.

Cumhuriyet, kelime kökenindeki anlamdan dolayı (anlamı halktır) bütün herkesi kapsamaktadır. Buna istinaden belli bir kesimin değil; muhafazakar demokratların da, sosyal demokratların da ve diğerlerinin de cumhuriyetidir. Kısacası Türkiye’de yaşayan bütün insanların cumhuriyetidir.

SONSÖZ:

On yıllardır bu ülkede ayrımcılık yapılmaktaydı. Artık insanlar birbirlerine, yaşam tarzlarına saygılı olmalıdır ve bu ülke sadece bir kesime aitmiş algısı değişmelidir. Alkol kullananlar – kullanmayanlar, muhafazakarlar – muhafazakar olmayanlar; velhasıl herkes birbirini kabullenmelidir.