BİR TURİZM ÇEŞİTİ: YAYLA TURİZMİ

06.05.2013 11:46

 

Yaklaşık bir yılı aşkın süredir yazılarımla sizlerle buluşamadım. Zira bunun 6 ayı askerlik görevimi ifa etmekle geçti. Şimdi tekrar yazılarıma başlıyorum Allah’ın (c.c) izniyle.

Uzun bir süreden sonra ilk yazım turizm üzerine bir makale olacak. Daha önceleri doğum turizmi, eğitim turizmi, kumar turizmi ve dark (karanlık) turizm gibi turizm çeşitlerini kaleme almıştım. Bu yazımda da turizmin bir başka çeşiti olan, kırsal turizmi geliştirmeyi amaçlayan ve alternatif bir turizm çeşiti olan yayla turizmini ele alacağım.

Yaylalar çok eski yıllardan beri insan hayatında olmasına ve yine buralara seyahatlerin çok eski yıllardan beri yapılmasına karşın, yayla turizmi kavramı son yıllarda hayatımıza girdi ve telaffuz edilmeye başlandı. Bu turizm çeşitinin ortaya çıkmasındaki en önemli unsur insanların artık kalabalık yerlerden uzaklaşma ve doğayla kucaklaşma isteklerinin artması ve turizmi çeşitlendirip ülkeyi deniz-güneş-kum üçlüsünden oluşan turizmin dışına çıkarmaktır.

Yaylalar, yükseklikleri beş yüz metreden birkaç bin metreye kadar çıkabilen yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlükler halinde bir yeryüzü şekli olarak tanımlanır(1) ve yeşil alanlar olarak tarif edilir. Ülkemiz yaylalar bakımından bir hayli zengin durumdadır. Özellikle Karadeniz bölgesi bu bakımdan şanslıdır.

DOĞANIN YEŞİLLE KUCAKLAŞTIĞI BÖLGE: KARADENİZ

Doğanın yeşille kucaklaştığı yegâne bölgedir Karadeniz. Bu bakımdan bu özelliğini son yıllarda turizm alanında kullanmayı amaçlamaktadır ve turizme alternatif yayla turizmini turistlere sunmakla beraber gelişimini de tam olarak tamamlayabilmiş değildir ve istenilen seviyeye henüz gelememiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da artık turizmin sadece deniz-güneş-kum üçlüsünden ibaret olmamasından ötürü kırsal turizme önem vermeye başlamıştır. Nitekim bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, “Ülkemizde yayla odaklı turizm gelişimi yerine, yaylaların; diğer turizm çeşitlerini destekleyici unsur olarak değerlendirildiği, kalış süresinin uzatılması hedefiyle, Yayla Turizmi Gelişme/Eylem Bölgelerinin belirlendiği, planlama stratejisi Bakanlığımızca benimsenmektedir.” denilmektedir(2).

Kültür ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde bazı yayla turizm merkezleri seçmektedir ve bu seçim bazı kriterlere göre yapılamaktadır. Bakanlık, şu kriterleri göz önünde bulundurarak turizm merkezlerini seçmektedir(3):

* Doğal değerlere yönelik potansiyelin zengin olması

* Sivil mimari karakterinin olması

* Kent merkezine ulaşımın kolay sağlanır olması

* Yöre halkının sosyal yapısının turizme yakın olması

* Aktivitenin ekonomik olarak sürdürülebilmesi

* Diğer turizm çeşitleri ile entegrasyonunun sağlanabilir olması

GİRESUN’DA YAYLA TURİZMİ FAZLA GELİŞMEDİ

Yayla turizminin geliştirilmesi için turizm yatırımcılarına ekonomik olarak cazip olanaklar sunulmalıdır. Bununla birlikte kırsal kesimde yaşayan insanların da turizm gelirlerinden pay almasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca bölgedeki yayla turizminin tanıtılması için de il kültür turizm müdürlüklerinin, belediyelerin ve valiliklerin de önemli ölçüde çaba sarf etmeleri ve şehrin turizmden de pay alarak ekonomisinin iyileştirileceğinin farkına varmaları gerekmektedir. Ülkemiz son yıllarda turizmin önemini kavramış ve gerekli ilgi birimlerce gösterilmeye çalışılmaktadır. Örneğin; Giresun valiliği turizmin Giresun için öneminin farkındadır ve bu konuda da çabalar sarf etmektedir. 

Giresun yaylalar bakımından zengin olmasına karşın, yayla turizminin bu şehirde çok fazla gelişim gösterdiği söylenemez. Giresun’da en popüler olan yaylalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm merkezi olarak ilan edilen Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya Yaylalarıdır.

SONSÖZ:

Yaylaların potansiyelinin daha fazla kullanılması için öncelikle buralarda yaşayan insanların da turizm konusunda bilinçlendirilmeleri ve ister yerli, ister yabancı olsun turistlere nasıl davranılacağı konusunda birtakım bilgiler verilmelidir. Gelen turistlere müşteri odaklı değil, misafir odaklı bakılmalı ve tekrar misafir (repeat guest) olarak geri dönmesi sağlanmalıdır.

KAYNAKLAR:

(1) Kozak, M. A. ve Bahçe, A. S. (2009), ‘Özel İlgi Turizmi’, Ankara, Detay Yayıncılık, ss.185.

(2, 3) https://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11532/yayla-turizmi.html

 

YAZISI İÇİN YORUMLARINIZI BURAYA YAPABİLİRSİNİZ

Yorum bulunamadı.

Yeni yorum