ALLAH İLE KUL ARASINDA ARACI YOKTUR

06.05.2022 09:39

Kur'an'a göre Yüce Allah, kendisi ile kulu arasında bir aracıyı reddeder. Zira Kur'an ve Hz. Peygamber (a.s) Allah ile kul arasındaki aracıyı kaldırmak için gönderilmiştir. 

Cemaat liderlerine, tarikat şeyhlerine, âlimlere vs. saygı duymanın, onlardan istifade etmenin ötesinde; onları mübarek varlıklar olarak görmek ve Allah'a yaklaşma vasıtası olarak görmek bir müşrik anlayışıdır. Bu anlayış Zümer Suresi, 39/3. ayette sabittir: "Dikkat edin! Arı duru din yalnızca Allah’a aittir. O’nun peşi sıra dostlar edinenler 'Onlara, bizi yalnızca Allah’a biraz daha yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz!' derler" 

Hâlbuki Yüce Allah insana ne kadar yakın olduğunu şu ayetlerle bildiriyor: 

Bakara Suresi, 2/186: "Kullarım sana benden sorduğunda onlara de ki: 'Ben kendilerine çok yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin çağrısına cevap veririm. Kullarım benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler!" 

Kaf Suresi, 50/16: "Yemin olsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını bilmekteyiz. Biz ona şah damarından daha yakınız." 

Enfal Suresi, 8/24: "Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer." 

Hud Suresi, 11/61: "Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i göndermiştik. 'Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için O’ndan başka ilah yoktur. O sizi yerden (topraktan) yaratmış ve sizi orada yaşatmıştı. O’ndan bağışlanma dileyin; sonra da O’na tevbe edin! Şüphesiz ki Rabbim kullarına yakındır; dualarına karşılık verendir.' demişti." 

Mücadele Suresi, 58/7: "Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan daha az veya daha çok olsunlar, nerede olurlarsa olsunlar mutlaka O onlarla beraberdir." 

Bu ayetler Allah ile kul arasında kimsenin ve hiçbir şeyin olmayacağını/olamayacağını apaçık şekilde insanlara bildiriyor. 

İnsana bu kadar yakın olduğunu bildiren Yüce Allah'a direkt dua etmek varken, araya aracı koyup onun üzerinden dua etmek Kur'an'la çelişir. 

Peki, araya aracı koymanın anlamı nedir? Duanın kabulü konusunda Yüce Allah'a güvenmemek ve araya koyulan aracı ile Yüce Allah'ın yaratan sıfatını küçümsemektir. 

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri yaratan Yüce Allah, bir duayı kabul etmemeyi dilemişse; O'nun yarattığı bir kul O'na bunu nasıl kabul ettirebilir? 

Hâlbuki Yüce Allah, "Bana dua ettiği zaman, dua edenin çağrısına cevap veririm" diye bildirir Bakara Suresi, 2/186. ayette. Verilecek cevabı, araya koyulan aracının değiştirmesi mümkün değildir. 

Kur'an'da Yüce Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğuna dair bu kadar ayet olmasına rağmen, Allah'a yakın olmak veya duaların kabulü için birilerini vesile kılmak Kur'an'a göre müşrik davranışıdır. Bu yüzden dualarınızı direkt Yüce Allah'a yapın. Zira "Sizin için Allah’tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. (Şûrâ Suresi, 42/31)" 

 

Hayri Temür