AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ NEREYE GİDİYOR?

27.10.2010 13:55

Bugün Türkiye’deki birçok üniversitede 4 yıllık (lisans) ve 2 yıllık (ön lisans) turizm bölümleri bulunmaktadır ve bu bölümlerde turizm sektörü için elemanlar ve müdür adayları yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Peki, bu bölümlerde verilen eğitim sektör için yeterli midir? Aslında diğer bölümler için de bu konu tartışılabilir. Zira üniversitelerde genellikle teoriye dayalı eğitim verilmektedir.

 

Üniversitelerde alınan akademik eğitim iş hayatında her zaman başarılı olacağınız anlamına gelmez. Bunu bir kitapta okumuştum, şöyle yazıyordu: “Almış olduğunuz akademik eğitim iş dünyasına adım atmanız için gerekli temel bilgileri verir; ancak yaşamınızı ve başarınızı garanti etmez.” Siz de bir düşündüğünüzde gerçekten de böyle olduğuna kanaat getireceksiniz, özellikle de mesleki bölümlerde.

 

Üniversitelerde genelde teoriye dayalı bir eğitim verildiğini söyledim. Bu büyük bir kısım için böyledir. Mesleki bölümler açısından baktığımızda teorik eğitimin yanında kesinlikle pratik eğitim verilmesinin gerekli olduğunu görmekteyiz. Örneğin; turizm sektörü daha çok pratik bilgilere dayalı bir sektör konumundadır. Bunun için üniversitelerdeki turizm bölümlerinin uygulama eğitim alanlarının kesinlikle bulunması ve bu alanda eğitim veren akademisyenlerin de mesleki pratik bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.

 

Fakat bugün baktığımızda turizm bölümlerinin uygulama eğitim alanlarında pratiğe dayalı eğitimin verildiğini söylemek pek de mümkün değildir. Durum böyle olunca da sektöre girip başarılı olabilenlerin sayısı çok yüksek değildir. Bunun sebebi ise üniversitede pratik beceri edinemediğinden sektörde ezilip sektör dışına kaymalarıdır.

 

Türkiye’de her yıl binlerce turizm mezunu verilmesine karşın, sektörde nitelikli ve kalifiye eleman sayısı aynı oranda artmamaktadır. Tabii ki bu durumdaki bütün suçu akademik eğitime yüklememek gerekir. Hatta şahsi kanaatim: bunun tek sorumlusunun bu kadar mezun insanı meslekten soğutan sektör içindeki kişiler olmasıdır. Akademik eğitimin tek eksiği ise pratiğe dayalı eğitimde yetersiz kalmasıdır.

 

SON SÖZ:

Turizm bölümlerinde akademik eğitimin yanında sektörde de eğitim süresince tecrübe kazanılmalıdır.