SEÇİMLERDEN ÖNCE BİRKAÇ ÖNERİ

11.01.2014 11:48

Malumunuz üzere önümüzde önemli bir süreç vardır ve yaklaşık 2,5 ay sonra yerel seçimler (belediye seçimleri) yapılacaktır. Hatta önümüzdeki dönemler diğer yıllara göre daha da önem arz etmektedir. Zira yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler peş peşe olacaktır.

Her dönem olduğu gibi bu seçim dönemlerinde de nabızlar yer yer yükselecek, karşılıklı atışmalar yer yer haddini aşacaktır. Bazı siyasi çalkalanmalar ve belge ifşa etme durumları da ortaya çıkacaktır. Bunun en somut örneğini ise “17 Aralık operasyonu” diye adlandırılan “yolsuzluk ve rüşvet operasyonu” ile yaşamaktayız bu günlerde.

17 Aralık operasyonunun hükümete karşı yapılan bir darbe girişimi olduğunu düşünmekle beraber, yolsuzluk yapanlar ve paralel bir yapı varsa ortaya çıkarılıp cezalandırılmalıdır. Fakat hükümetin de bu konuda izlediği stratejiler tartışmaya açıktır. Ayrıca, uluslararası güçlerin Erdoğan’sız bir Türkiye için düğmeye basmış oldukları da aşikârdır. Seçimle gelmiş kişilerin 28 Şubat dönemindeki gibi gönderilmek istenmelerinin kesinlikle tasvip edilir bir yanı yoktur.

17 Aralık operasyonunun 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ne derece etki edeceğini ise şimdiden ön görmek mümkün değildir. Ancak tahmin yürütülebilir. Şahsımın bu konuda tahmin yürütmesi ise objektif olmak açısından söz konusu değildir.

DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİRKAÇ HUSUS

Giresun’da yerel seçimler öncesinde adaylar belirlenmiş durumdadır. Hatırlamak açısından isimleri tekrar zikretmekte fayda olacaktır. AK Parti’nin belediye başkan adayı Giresun Üniversitesi eski rektör  vekili Prof. Dr. Yılmaz Can, CHP’nin mevcut belediye başkanı Kerim Aksu, MHP’nin ise eski il başkanı Dr. Orhan Erzurum’dur.

Seçim süreçlerinde seçmen olarak bizlere düşen, dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar da vardır:

1. Partilerin seçtikleri adaylar hakkında detaylı araştırmalar yapmak ve bilgi sahibi olmaktır.

2. Verilen seçim vaatlerinin yapılabilirliğini kafalarda analiz etmektir.

3. Adayların siyasi kariyerlerini gözden geçirmek de karara etki edebilecek bir diğer faktördür.

4. Partilerin önceki dönemlerde Giresun için neler yaptıkları analiz edilmeli ve tartışılmalıdır.

ELEŞTİRİLER AŞIRIYA KAÇMAMALIDIR

Adaylar hakkında zaman zaman partiler birbirlerini, köşe yazarları adayları eleştirecek; buna mukabil seçmen de adaylar hakkında sokakta-her yerde eleştirilerini yapacaktır. Bu da gayet doğal ve olağan karşılanmalıdır. Fakat burada ister seçmen, ister köşe yazarları olarak, ister parti mensupları olarak yapılacak eleştirilerin edep çerçevesi içerisinde olmasına ve tabir-i caizse belden aşağı vurmamasına azami derecede itina gösterilmelidir.

SONSÖZ:

Unutulmamalıdır ki şehri yönetmeye aday bu insanlar memleketinin menfaati ve gelişimi için bu yükün altına girmektedir. Hangi ideolojiden olursa olsun saygısızca eleştirilere karşı çıkılmalı ve fırsat verilmemelidir.