OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE NİÇİN EĞİTİMLİ ELEMAN YETİŞTİRİLEMİYOR?

26.11.2009 13:23

Otelcilik sektöründe niçin eğitimli eleman yetiştirilemiyor? Bu yazımda bu sorunun cevabını hep birlikte arayacağız. Bu konu hakkında aslında hemen herkes bir yazı yazmıştır. Gayet açık ve basit bir konudur.

Otelcilik sektöründe eğitimli eleman yetiştirememe sorunu otelcilik sektörüyle uğraşan şeflerimiz ya da müdürlerimizden kaynaklanmıyor mu? Bence tamamen onlardan kaynaklanıyor. Nasıl mı? Otelcilik sektörüyle uğraşan şeflerimiz ya da müdürlerimiz bu bölümü okuyan öğrencilere staj eğitimleri süresince çok kötü davranmaktadırlar ve kalmak için sağlanan lojmanlar tabir-i caizse insanların kalacağı yerler değildir (bu genelde otellerin büyük bir kısmında böyledir(. Hal böyle olunca bu bölümü okuyan ve mesleği seçmiş olan öğrenciler veya mezunlar meslekten soğurlar.

Bu konuyla ilgili kısa bir örnek vermek istiyorum. 2008 Haziran ayı. Antalya – Kemer/Tekirova’da 5 yıldızlı bir otel (ismini yazmayacağım). Otelin restoran müdürü, kendini sürekli olarak personele bağırmak için zorlardı. Her akşam sürekli olarak düzenlenen mitingler vardı ve bu mitinglerde istisnasız personele ayrı ayrı restoran müdürünce fırça atılırdı ve çalışma saatleri aşırı derecede esnekti. Bu koşullarda siz personeli nasıl elinizde tutabilirsiniz ki? Zaten sözünü ettiğim otelde de hiçbir personel uzun süre çalışamıyordu.

Şefler ya da müdürler otele çalışmaya gelen üniversite mezunlarını veya üniversite öğrencilerini meslekten soğutarak çektikleri eleman sıkıntısından dolayı işyerine her önüne geleni almaktadırlar. Durum böyle olunca ortaya kalifiye olmayan ve eğitimsiz elemanlar çıkmaktadır. Bundan dolayı o bahsettiğimiz şefler ya da müdürler bu tip insanlarla çalışmakta zorluk çekerler.

Peki, durumun böyle olmasına yol açanlar kimlerdir,  yine kendileri değil midir? Aslında bu konuda bütün şefleri ve müdürleri aynı kategoriye koymamak gerekiyor. Bu bölümü okumuş veya okumakta olan kişilere çok iyi davrananlar da vardır. Fakat bunlar istisna denecek kadar azdır ve istisnalar kaideyi bozmaz.

Otelcilik sektörü gerçekten yoğun emek isteyen zor bir sektördür.  Bundan dolayı otelcilik sektöründe çalışanların hoşnutluğu önemlidir. Bu hoşnutluğu sağlayacak olanlar da baştaki müdürlerdir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği okuyan öğrencileri hayal edin. Turizm bölümüne gelmiş daha 1. sınıfta okuyan bir kişi. Meslek hakkında 3. sınıfın başına kadar pek fazla şey öğrenmez. Ayakları henüz yere basmamıştır. Tabi ki bu durum ilk stajını yapana kadar geçerlidir. İlk stajını yaptığında artık bu sektörde işi önemsemeyen ve personele kötü davranan şefleri veya müdürleri görür ve sektör dışına kayar ve sektörde mecburen eğitimsiz kişiler kalır. Şansı iyi gidip iyi staj ve çalışma dönemleri geçirenler hariç.