MUTSUZLUĞUN SEBEBİ: ŞÜKÜRSÜZLÜK

09.07.2013 16:13

Günümüz Türkiye’sinde bireysel ve aile içerisindeki mutsuzluğun sebebi şükretmemek ve tamah etmemektir, lüks ve rahat içerisinde yaşama arzusuna kapılmaktır.

Peki, bugün bu noktada olunmasının sebebini hiç sorguladık mı? Nasıl oldu da halimize şükretmemeye veya şükredermiş gibi görünmeye ya da elimizdekilere tamah etmemeye başladık? Kendimiz bu soruları sorarsak eğer, muhtemelen cevapları da bulmuş olacağız. Aslında cevap da çok zor olmasa gerek.

Sorulan soruların cevabını şu şekilde vermek mümkündür: “Bugün insanların lüks yaşama düşkünlüğünün sebebi, bunun bize empoze edilmesidir.”

Verilen cevaptan yola çıkıldığında, “Bu durum bize nasıl empoz edildi?” sorusu da sorulacaktır muhtemelen. Bunun da cevabı çok basit ve tek bir cümledir: “Her hafta oynayacağı saati iple çektiğimiz TV dizileri sayesinde...”

Biz TV dizilerini seyredalarken farkında olmadan bilinçaltımıza “lüks yaşam” kavramı adapte edilmektedir. Zira diziler dikkatlice ve analiz edilir bir şekilde izlenecek olursa; hiç kimsenin, hiçbir ailenin ekonomik olarak orta durumda olmadığı rahatlıkla görülecektir. Herkes zengindir, rahatlık ve bolluk içerisinde yaşıyorlardır bu dizilerde. Hal böyleyken toplumda bir özenti doğmaya başlamakta ve insanlar hallerinden ve yaşamlarından memnun olmamaya teşvik edilmektedir. Neticesinde de bir mutsuzluk ve sıkıntı baş göstermektedir.

Yıllar öncesiyle mukayese edilirse, insanların hallerinden şimdiye nazaran daha memnun ve mutlu oldukları hatırlanacaktır. İnsanların yıllar öncesinde durumlarından memnun ve huzurlu olmalarının ana sebebi şükürdür.

SONSÖZ:

Toplumumuzun manevi bir değeri olan “şükretmek” kavramı önemini ve değerini kaybetmektedir artık. Bu değerin kaybolmaya yüz tutması, insanların kendilerini her bakımdan başkalarıyla kıyaslamasına sebebiyet vermektedir. Mamafih kıyaslama doğrultusunda insanlar hep daha iyilerini istemekte, bu uğurda kendi bütçe ve sınırlarını aşmakta, böyle olunca da mutsuzluk ve huzursuzluk ortaya çıkmaktadır. Durumun bir de bu açıdan analiz edilmesi gerekmektedir.